Organizacja imprez w przestrzeniach PKiN
WYNAJEM POWIERZCHNI EVENTOWEJ

Organizacja imprez w przestrzeniach PKiN

Halls and rooms

Tierieszkowa

The two twin oval halls adjoining the Couloirs of the Congress Hall are “Ratuszowa” and “Marmurowa” Halls

  • with 165 m2 area each
  • ideal for a concerted banquet with an event held at the Congress Hall
  • możliwość ustawienia w każdej z tych sal 4 stołów balowych (stoły 3 m średnicy) czyli organizacji zasiadanego bankietu dla ponad 70 osób
  • offering prerequisites like 6 round tables ( of 3 m diameter each ) which enable to seat up to 170 people during a so called “sitting” banquet an event or a banquet for 170 people organized without the demand for setting up the 6 tables is optional.

See gallery