Organizacja imprez w przestrzeniach PKiN
WYNAJEM POWIERZCHNI EVENTOWEJ

Organizacja imprez w przestrzeniach PKiN

Halls and rooms

Halls Surface area in m2 Theater Class room U- shape Standing banquet Sitting banquet
Complex Congress Hall
Lobby 1700 0 0 0 2800 0
Audience of Congress Hall 11300 2880 0 0 0 0
Mickiewicz 280 0 0 80 0 0
Open rooms at Mickiewicz Hall ( room a) 25 0 0 14 0 0
Open rooms at Mickiewicz Hall (room b) 18 0 0 8 0 0
Room no 235 34 0 0 10 0 0
Room no 245 25 0 0 8 0 0
Puszkin 150 0 0 80 0 0
Rooms at Puszkin Hall (room 1) 26 0 0 14 0 0
Rooms at Puszkin Hall (room 2) 26 0 0 10 0 0
Rooms at Puszkin Hall (room 3) 20 0 0 8 0 0
Kopernik 180 100 50 60 170 72
Tierieszkowa 180 100 50 60 170 72
2nd floor
Marble 1150 680 340 260 900 420
City Hall 1150 680 340 260 900 420
Trojka 340 200 70 90 280 72
Sienkiewicz 170 90 40 30 150 48
Mikołajska 240 180 60 50 200 72
Korczak 220 130 60 40 200 60
Kisielewski 260 170 90 50 200 60
4th floor
Sklodowski 1000 600 320 250 800 360
Starzynski 1000 600 320 250 800 360
Broniewski 410 220 70 100 300 120
Gagarin 370 180 50 60 200 72
Kruczkowski 290 180 60 80 280 72
Warsaw 415 195 0 0 0 0
Rooms at Warsaw Hall (no 311) 43 0 0 10 0 0
Rooms at Warsaw Hall (no 312) 40 0 0 8 0 0
Rooms at Warsaw Hall (no 313) 30 0 0 8 0 0
Rudniev 300 100 0 0 0 0
Rooms at Rudniev Hall (no 22) 45 0 0 10 0 0
Rooms at Rudniev Hall (no 16) 43 0 0 10 0 0
Rooms at Rudniev Hall (no 17) 30 0 0 8 0 0
Rooms at Rudniev Hall (no 25) 20 0 0 6 0 0
6th floor
Concert 840 440 0 0 0 0
Rooms at Concert Hall (no 1) 50 0 0 8 0 0
Rooms at Concert Hall (no 2) 50 0 0 8 0 0
Foyer on 4th floor 230 200 100 80 500 72
Renaissance 190 100 90 30 100 60
Galczynski 190 100 80 30 100 60
Witkacy 190 100 90 30 100 60
Milosz 190 100 90 30 100 60
Szymborska 230 200 100 80 500 72
Reymont 220 200 100 70 450 65
Main Hall – at the main entrance 625 0 0 0 0 0
Gothic – 30th floor 120 80 30 20 100 0