Pałac zabytkiem już 10 lat!
AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Pałac zabytkiem już 10 lat!

Pałac zabytkiem już 10 lat!

Pałac zabytkiem już 10 lat!

2 lutego 2007 roku decyzją pełniącego obowiązki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Macieja Czeredysa warszawski Pałac Kultury i Nauki został wpisany do rejestru zabytków, a tym samym objęty ochroną. Konserwator uznał, że obiekt "posiada wartość historyczną, artystyczną i związaną z nimi wartość naukową, co oznacza, że jego zachowanie leży w interesie społecznym". Odtąd bez zgody służb konserwatorskich nie będzie wolno przeprowadzać w nim większych zmian.

Zobacz również

GŁOSUJ NA WARSZAWĘ
GŁOSUJ NA WARSZAWĘ https://glosujnawarszawe.pl/ codziennie do 10 lutego 2023!...
XIII WARSZAWSKIE TARGI MIESZKANIOWE DOM 2023
XIII WARSZAWSKIE TARGI MIESZKANIOWE DOM 2023 21, 22 stycznia 2023 w godzinach 10:00-17:00...
WYSTAWA GŁÓWNA NARODOWEGO MUZEUM TECHNIKI
WYSTAWA GŁÓWNA NARODOWEGO MUZEUM TECHNIKI Wielkie otwarcie w weekend: 17-18 grudnia w godzinach 9:00 – 19:00....