Podróż w czasie po dziejach pałacu
O PAŁACU

Podróż w czasie po dziejach pałacu

Podróż w czasie po dziejach pałacu

 • 31 stycznia 1955 r.
  Prezes Rady Ministrów, Józef Cyrankiewicz, powołał Stanisława Barszczewskiego na stanowisko Dyrektora Zarządu Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina. Przed oficjalnym otwarciem gmach zwiedziło kilku dostojników – min. premier ZSRR Nikita Chruszczow, premier Indii Jawaharlal Nehru wraz z córką Indirą Ghandi i inni. W maju do Pałacu wprowadzili się pierwsi użytkownicy. Na mocy uchwały Prezydium Rządu z 1954 r. Zarząd Pałacu Kultury i Nauki stał się gospodarzem obiektu, wprowadzając użytkowników „z przydziału” Urzędu Rady Ministrów. Pierwszymi były Teatr Domu Wojska Polskiego, Teatr Kukiełkowy „Lalka” oraz Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji Technicznej.
 • 21 lipca 1955 r.
  Nastąpiło przekazanie Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina społeczeństwu polskiemu. Z tej okazji udekorowano licznymi orderami radzieckich i polskich budowniczych Pałacu.
 • 22 lipca 1955 r.
  W rocznicę Manifestu PKWN, w Sali Kongresowej odbyła się uroczysta akademia. Uczestniczyły w niej delegacje rządowe dziesięciu państw satelickich i samego ZSRR. Widownię wypełniła 3 tysięczna rzesza „ludu pracującego” stolicy. W tym dniu Pałac po raz pierwszy udostępniono do zwiedzania, zwiedziło go wtedy 20 tys. osób.
 • W lipcu 1955 r.
  Rozpoczęli swoją działalność kolejni użytkownicy m in. Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Społecznych i Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu i Leninizmu.
 • 4 sierpnia 1955 r.
  Przed Pałacem odbył się festyn przyjaźni z udziałem młodzieży 27 krajów i młodzieży stolicy.
 • 8 grudnia 1955 r.
  Nad Warszawą rozszalała się burza. W iglicę Pałacu uderzył piorun. Przetestowana na gorąco instalacja odgromowa zdała egzamin.
 • 17 grudnia 1955 r.
  Pałac obchodził mały jubileusz. Progi przestąpił półmilionowy gość.
 • 31 grudnia 1955 r.
  Odbył się wielki koncert sylwestrowy z udziałem artystów scen warszawskich: Adolfa Dymszy, Ludwika Sempolińskiego i Tadeusza Fijewskiego.
 • W styczniu
  Na XXVII piętrze rozpoczęto montaż telewizyjnej aparatury nadawczej. Jednocześnie z wydarzeniami o charakterze stricte politycznym i propagandowym, w roku 1956 rozpoczęła się seria wydarzeń i imprez, które Pałac Kultury sytuowały jako miejsce swoistej koncesjonowanej „wolności” artystycznych wypowiedzi.
 • 30 kwietnia 1956 r.
  Na V i XXVII piętrze zakończono prace montażowe stałej stacji telewizyjnej. Zainstalowanie stacji pozwoliło na zwiększenie zasięgu odbioru programu z 30 km do 100 km, co skwapliwie wykorzystano, aby przeprowadzić bezpośrednią transmisję akademii 1 –wszo majowej, odbywającej się w Sali Kongresowej.
 • 27 października 1956 r.
  Ważnym wydarzeniem nie tylko dla Pałacu, ale dla całego kraju był 27 października, kiedy to na Placu Defilad odbył się wielki wiec ludności Warszawy, na którym Władysław Gomułka – I Sekretarz Komitetu Centralnego PZPR uzyskał ogromne spontaniczne poparcie dla tzw. „odwilży”, jak nazywano odstąpienie od stalinowskich represji.
 • 17 listopada 1956 r.
  Prezydium Rządu podjęło Uchwałę Nr 731/56 na mocy której Zarząd Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina przekazany zostaje z pod „opieki” Urzędu Rady Ministrów w gestię Prezydium Rady Narodowej miasta Warszawy. Od tej chwili z oficjalnych dokumentów znika nazwisko patrona Pałacu – Józefa Stalina.
 • 31 grudnia 1956 r.
  W salach marmurowych Pałacu odbył się wielki bal sylwestrowy, który od tej chwili przejął tradycje balów w Politechnice Warszawskiej.
 • W styczniu
  Sala Kongresowa gościła francuskiego aktora Yves Montanda. W dawnym „Hallu Dyplomatów”, na zapleczu Sali Kongresowej odbyło się otwarcie siedziby Pen – Clubu Polskiego.
 • 16 lutego 1957 r.
  W salach redutowych, Zarząd Pałacu zorganizował wielki bal karnawałowy, w którym wzięło udział 2 000 osób. Odbyły się też wybory „Miss Pałacu na 1957 r.”
 • 19 września 1957 r.
  Nad sceną Sali Kongresowej została zawieszona kurtyna z włókien szklanych. Była to – jak podawała prasa – pierwsza ognioodporna kurtyna w Europie.
 • 7 listopada 1957 r.
  Na XVII piętro Pałacu wprowadziła się redakcja „Kobiety i życia” oraz „Filipinki”.
 • W lutym

  W Sali Kongresowej odbył się pierwszy koncert muzyki popularnej. W ten sposób zainaugurowano cykl koncertów pod nazwą „Warszawskie Koncerty”.

  W Sali Kongresowej odbyły się wybory „Miss Warszawy – 1958 r.”. Do konkursu stanęło siedemnaście warszawianek spośród których wybrano 18 – letnią tancerkę z baletu Operetki Warszawskiej – Zuzannę Cembrowską.

 • 31 maja 1958 r.
  W salach pałacowych premier Józef Cyrankiewicz uroczyście otworzył III Międzynarodowe Targi Książki. Wystawionych zostało 30 tys. książek z 20 państw. Były to pierwsze targi książek w Pałacu.
 • W sierpniu 1958 r.
  Do obiegu pocztowego w Związku Radzieckim weszła seria znaczków pocztowych, na jednym z nich widniała sylwetka Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
 • 24 września 1958 r.
  W Pałacu wystąpił Jan Kiepura, znany w całym świecie polski śpiewak, mieszkający na stałe w Stanach Zjednoczonych.
 • 14 października 1958 r.

  Skoczył z XXX piętra Pałacu mężczyzna. Był to pierwszy skok samobójczy z Tarasu Widokowego.

  Stołeczna prasa podsumowała 3-letnią działalność Pałacu Kultury i Nauki. Pałac odwiedziło 20 milionów osób. Sprzedano 12 milionów biletów do kin i teatrów. Dźwigi pałacowe przejechały 500 tys. kilometrów. Na XXX kondygnację wjechało 1.258.000 osób. W Pałacu znalazło siedzibę 38 instytucji, w których ogółem pracowało i uczyło się 23 tys. ludzi. W lecie, w ciągu jednego dnia przebywało w Pałacu średnio 40 tys. osób. Pałac już drugi rok był samowystarczalny pod względem finansowym.

 • 15 stycznia 1959 r.
  W tzw. „Okrąglaku”, otwarta została wystawa plakatu przeciwalkoholowego.
 • 19 marca 1959 r.
  W Sali Kongresowej, zakończył swoje 9 – dniowe obrady III Zjazd PZPR. Był to pierwszy zjazd partii, który odbył się w Pałacu Kultury.
 • W marcu 1959 r.
  Sala Kongresowa gościła pisarza Melchiora Wańkowicza.
 • 6 kwietnia 1959 r.
  Prezydium Rady Narodowej w grudniu 1958 r. podjęło uchwałę, na mocy której Zarząd Pałacu z dniem 6 kwietnia przejął wszystkie obiekty Parku Łazienkowskiego w administrację i użytkowanie. Łazienki pozostały w administracji Zarządu Pałacu do 1964 r. włącznie.
 • 20 lipca 1959 r.
  W Teatrze Klasycznym, w godzinach popołudniowych, na scenę i widownię spłynęły strugi wody zalewając teatr. Okazało się, że z powodu upałów uruchomiły się automatyczne urządzenia przeciwpożarowe.
 • W październiku 1959 r.
  Odbyła się akademia z okazji XV rocznicy powołania Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa.
 • 31 grudnia 1959 r.
  Odbyła się centralna zabawa sylwestrowa zorganizowana przez Radę Zakładową przy Zarządzie Pałacu Kultury i Nauki. Tej nocy sylwestrowej odbyło się 8 balów, w których uczestniczyło 4 tys. warszawiaków.
 • 17 marca 1960 r.
  W kinie Wiedza otwarte zostało eksperymentalne „Kino Dobrych Filmów”. Jako pierwszy film wyświetlono „Pancernik Potiomkin” produkcji radzieckiej.
 • 22 kwietnia 1960 r.
  W Sali Kongresowej odbyła się akademia poświęcona 90 rocznicy urodzin Włodzimierza Lenina.
 • 30 czerwca 1960 r.
  Po raz trzechsetny Teatr Klasyczny wystawił sztukę „Drzewa umierają stojąc” z Mieczysławą Ćwiklińską w roli głównej.
 • 16 lipca 1960 r.
  Z okazji jubileuszu V-lecia Pałacu Kultury i Nauki, imię prof. Lwa Rudniewa głównego projektanta gmachu nadano sali konferencyjnej na IV p., nad wejściem do której została wmurowana tablica pamiątkowa.
 • 2 września 1960 r.
  Na Placu Defilad otwarta została wystawa Maszyn Rolniczych i Budownictwa Wiejskiego.
 • 17 listopada 1960 r.
  W basenie pływalni Pałacu Młodzieży utonęła z powodu ataku serca studentka I roku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 4 grudnia 1960 r.
  Na pl. Defilad odbył się pierwszy na terenie Warszawy wyścig gokartów. Zwyciężył Andrzej Piecha z Katowic.
 • 9 stycznia 1961 r.

  Stołeczna Rada Narodowa przyznała jedną z dorocznych nagród m. st. Warszawy w dziale rzeźby – rzeźbiarce prof. dr Ludwice Nitschowej – autorce pomnika Mikołaja Kopernika, który znajduje się przed wejściem głównym do Pałacu.

  W restauracji „Kongresowa” odbył się tradycyjny Bal Mistrzów Sportu, na którym ogłoszono wyniki plebiscytu „Przeglądu Sportowego”, na najlepszego sportowca Polski 1960 r. Został nim bokser – Zbigniew Pietrzykowski.

 • 9 kwietnia 1961 r.
  Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji Technicznej otrzymało do swoich zbiorów jeden egzemplarz oryginalnej francuskiej rakiety „Veronique”.
 • 6 maja 1961 r.
  Mieczysław Fogg obchodził w Sali Kongresowej jubileusz 30-lecia pracy artystycznej.
 • 21 lipca 1961 r.
  Pałac gościł pierwszego kosmonautę świata – Jurija Gagarina.
 • We wrześniu 1961 r.

  „Polka kołchozowa”, „Na polu kukurydzy” i „Jadą traktory” to repertuar Państwowego Zespołu Tańca Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, który wystąpił we wrześniu na deskach Sali Kongresowej.

  Również we wrześniu odbyła się premiera sztuki Sławomira Mrożka, „Indyk” w reżyserii Zbigniewa Bogdańskiego.

  Przed Pałacem, od strony Al. Jerozolimskich otwarto Salon Motorowy, będący przeglądem asortymentu motocyklowego na rynku krajowym.

 • W listopadzie 1961 r.
  Do Polski przybył włoski kwartet „Marino – Marini” prezentując w Sali Kongresowej piosenki włoskie i nowy taniec „twist”.
 • Podczas występu w Sali Kongresowej duńskiej piosenkarki Birthe Wilke została unieruchomiona kurtyna ognioodporna . Przerwa trwała pół godziny. Od początku eksploatacji kurtyny tj. od 1957 r. była to pierwsza jej awaria.
 • 27 marca 1962 r.

  W Sali Kongresowej odbyło się spotkanie mieszkańców Stolicy z Władysławem Gomułką , kandydatem na posła do Sejmu z okręgu Warszawa – Praga.

  Zarząd kin pałacowych uruchomił „Punkt Opieki nad Dzieckiem” od lat 4 do 8. Rodzice udający się na seans do kina mogli zabierać dzieci ze sobą i w czasie trwania filmu pozostawić je pod fachową opieką.

 • 13 maja 1962 r.
  W Sali Kongresowej odbył się uroczysty koncert z udziałem laureatów plebiscytu na najpopularniejszego aktora telewizji. Laureatami „Złotej Maski” zostali: Kalina Jędrusik i Gustaw Holoubek.
 • 1 września 1962 r.
  Pałac zwiedził, przebywający z oficjalną wizytą w Polsce, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych U.Thant.
 • 30 września1962 r.
  W Pałacu wszystkie sale wystawowe i konferencyjne były dotychczas numerowane. 30 września nadano im imiona: Kopernika, Dzierżyńskiego, Skłodowskiej – Curie, Broniewskiego, Korczaka, Kruczkowskiego i Gagarina.
 • 11 listopada 1962 r.
  W Teatrze Dramatycznym odbyła się premiera sztuki Wiliama Szekspira, „Hamlet”. Sztukę reżyserował Gustaw Holoubek, występujący jednocześnie w roli głównej. Scenografię opracował Jan Kosiński.
 • 18 listopada 1962 r.
  Z tarasu widokowego XXX piętra Pałacu wyskoczył 47 – letni mężczyzna ponosząc śmierć na miejscu.
 • 12 grudnia 1962 r.
  Pałac gościł radzieckiego przywódcę, Leonida Breżniewa.
 • 31 marca 1963 r.

  W sali im. Lwa Rudniewa odbyła się Narada Stałej Grupy Roboczej do Spraw Kultury Odzieży przy Komisji Przemysłu Lekkiego Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

  W restauracji Trojka odbył się pokaz dań radzieckiej kuchni wiejskiej. Zaprezentowano: kraby w galarecie, szczupaka faszerowanego, ikrę grzybową, solankę ze szczupaka na patelni, nerkę po rusku, okruszkę mięsną i łososia po moskiewsku.

 • 20 czerwca 1963 r.
  W salach wystawowych na IV kondygnacji Pałacu otwarty został salon wystawowo – handlowy środków służących do mechanizacji prac obrachunkowych i biurowych.
 • 28 lipca 1963 r.
  W Sali Kongresowej wystąpiła francuska piosenkarka Dalida, zaliczana w owym czasie do ścisłej czołówki światowych artystów estrady.
 • 17 października 1963 r.

  Pałac zwiedziła premier Cejlonu Sirimavo Bandaranaike, a 28 października pierwsza kobieta kosmonauta – Walentyna Tiereszkowa.

  Amerykański piosenkarz Paul Anka zaprezentował w Sali Kongresowej piosenki wyłącznie własnej kompozycji.

 • W grudniu 963 r.
  Sala Kongresowa została wyposażona w filmowy ekran panoramiczny.
 • 19 stycznia 1964 r.
  W Sali Kongresowej wystąpiła Marlena Dietrich, która śpiewała i zapowiadała swoje utwory w językach: angielskim, francuskim i niemieckim. Kilka dni po jej występie, Sala Kongresowa gościła francuskiego kompozytora i piosenkarza Gilberta Becaud.
 • 1 lipca 1964 r.
  Pałac gościł prezydenta Jugosławii Józefa Broz Tito wraz z małżonką.
 • w lipcu 1964 r.
  Polskie Towarzystwo Miłośników Róż zorganizowało w Sali Kongresowej wystawę swojego dorobku.
 • 24 sierpnia 1964 r.
  w Sali Dzierżyńskiego na IV-ej kondygnacji wybuchł pożar. Sala uległa całkowitemu spaleniu, mimo natychmiastowej akcji pałacowej straży pożarnej.
 • Na XV Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym z udziałem naukowców z 26 krajów, omawiano wyniki lotu rakiety „Ranger 7”. Pokazano również nigdzie dotychczas nie publikowane jeszcze zdjęcia Księżyca.
 • W styczniu 1965 r.

  „Komuny Ludowe w Chinach” to tytuł wystawy fotograficznej zorganizowanej w styczniu, w sali Gagarina przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Chińskiej.

  W hollu wystawowym Teatru Dramatycznego otwarta została wystawa pamiątek po prezydencie Stanów Zjednoczonych, Johnie Kennedym.

 • 6 marca 1965 r.
  Od samego rana w Pałacu ustawiła się gigantyczna kolejka ludzi. W Sali Marmurowej otwarta została wystawa współczesnej grafiki amerykańskiej, na której zaprezentowano 2 tys. eksponatów.
 • 4 kwietnia 1965 r.

  Na scenie Sali Kongresowej wystąpiła first lady jazzu światowego Ella Fitzgerald z zespołem Oskara Petersona.

  W Sali im. Korczaka Jan Brzechwa dokonał otwarcia wystawy „Świat zwierzęcy w oczach dzieci”. Uczniowie z Ogniska Plastycznego na Jelonkach wykonali 520 rysunków na ten temat.

 • 17 lipca 1965 r.

  Odbyła się uroczysta akademia w Sali Kongresowej z okazji 10 – lecia Pałacu Kultury i Nauki.

  Później, tego samego dnia, w Warszawie rozpoczęła się gwałtowna burza. Ulewny deszcz zamienił ulice w rwące potoki. Po raz pierwszy w historii Pałacu urządzenia kanalizacyjne nie zdołały odprowadzić wody deszczowej. Zalane zostały: restauracja „Kongresowa”, kanał energetyczny Pałacu, podziemia strefy „Ż”, maszynownia wentylacyjna strefy „A”, klatka schodowa na VI kondygnacji, strefy „A” i pomieszczenia na XIV kondygnacji.

 • 25 września 1965 r.

  Zespół realizatorów filmowych „Rytm” przedstawił w Sali Kongresowej ekranizację „Popiołów” w reżyserii Andrzeja Wajdy.

  Z tarasu XXX piętra wyskoczył w celach samobójczych, ponosząc śmierć na miejscu, obywatel francuski, Jan Kewermann.

 • 28 listopada 1965 r.
  Młodzieżowa scena Teatru Klasycznego otrzymała nazwę „Widziadło”. Teatr „Widziadło” rozpoczął sezon premierą sztuki „Suok – dziewczynka z wozu cyrkowego”, na podstawie powieści Jurija Oleszy „Trzech Tłuściochów”.
 • 3 grudnia 1965 r.
  Odbył się pokaz Domu Mody Christiana Diora z Paryża, na którym zaprezentowano polskiej publiczności francuskie kreacje zimowe. Pokaz był pierwszą tego typu imprezą w Polsce.
 • 15 maja 1966 r.
  Kino Dobrych Filmów „Wiedza” w Pałacu otrzymało ekran panoramiczny.
 • 2 czerwca 1966 r.
  Pracownia biologiczna Pałacu Młodzieży zorganizowała na placu przed Pałacem wystawę – konkurs dla młodych hodowców zwierząt.
 • 31 grudnia 1966 r.
  W salach redutowych Pałacu odbył się bal sylwestrowy dla 1800 osób, zorganizowany przez Komitet Dzielnicowy PZPR Wola. Nowy Rok witał aktyw partyjny i przodownicy pracy.
 • Odnotowano, iż w Pałacu Kultury przeprowadzono najwięcej w Polsce i w Europie rozmów telefonicznych: 4 miliony połączeń rocznie.
 • 26 stycznia 1967 r.

  Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej utworzyli pierwszą w Polsce eksperymentalną linię telefoniczną o długości 8 km, biegnącą na trasie WAT – Bemowo – Pałac Kultury. Podstawowym elementem był laser gazowy wysyłający wiązkę światła.

  W restauracji „Kongresowa” odbyła się premiera nocnego programu rewiowego o nazwie „2315 Rano”. Konferansjerkę prowadziła Hanka Bielicka.

 • W marcu 1967 r.
  Do administrowanego przez siebie Parku Łazienkowskiego, Zarząd Pałacu Kultury sprowadził 40 szt. bażantów złocistych i srebrzystych.
 • 4 kwietnia 1967 r.
  Otwarta została włoska wystawa „Rzut oka na Rzym”, której otwarcia dokonał mer Rzymu, Amerigo Petrucci. Jak się okazało, był on malwersantem na skalę europejską. Wycofano z kolportażu cały nakład pałacowego folderu z fotografią mera.
 • 13 kwietnia 1967 r.
  W Sali Kongresowej wystąpił dwukrotnie angielski zespół The Rolling Stones. Pierwszy koncert odbył się o godzinie 17.00, a drugi o 20.30. Przed występem tłumy młodzieży szturmowały wejścia. Porozbijano kandelabry i szklane gabloty. Stołeczna milicja użyła armatki wodnej.
 • 19 października 1967 r.
  Pałac gościł córkę Marii Skłodowskiej – Curie, Ewę Curie – Labouisse.
 • Kolekcję gadów żyjących na Ziemi przed 80 milionami lat, zgromadził Zakład Paleozoologii PAN. Szkielety gadów odnaleziono na Pustyni Gobi. Zebrane szkielety, kości i jaja dinozaurów można było oglądać na wystawie otwartej w sali im. Leona Kruczkowskiego
 • 1 października 1968 r.

  Zakończono generalny remont Sali Kongresowej. Przez kilka miesięcy specjalna ekipa remontowa Zarządu Pałacu dokonała całkowitego odnowienia sali.

  W Sali Kongresowej odbył się recital piosenkarza Czesława Niemena – Wydrzyckiego. Ilość sprzedanych płyt „Dziwny jest ten świat” przekroczyła 125 tys. sztuk.

 • 1969 r.
 • 4 kwietnia 1969 r.
  Na scenie Sali Kongresowej wystąpiła Mirelle Mathieu.
 • 16 kwietnia 1969 r.
  W Sali Kruczkowskiego wydano coctail z okazji 57 rocznicy urodzin partyjnego przywódcy Koreii Północnej, premiera Kim Ir Sena.
 • W maju 1969 r.
  Wystąpiła z recitalem francuska piosenkarka i aktorka filmowa, Juliette Greco. W trakcie jej występu na scenę wmaszerował czarny kot z podniesionym ogonem, spokojnie przeszedł całą długość sceny i zniknął za kulisami.
 • Zarząd Pałacu sprowadził dla administrowanego przez siebie parku Łazienkowskiego dwa tarpany z hodowli polskiej Akademii Nauk.
 • 30 stycznia 1970 r.
  Dwa radzieckie dźwigi obsługujące turystów wjeżdżających na 30. piętro, zostały wymienione na najszybsze w kraju (6 metrów na sekundę) wyprodukowane przez szwedzką firmę Asea Gracham.
 • 17 lipca 1970 r.
  Rozpoczęto obchody XV – lecia istnienia Pałacu, uroczystości trwały do 22 lipca.
 • 21 lipca 1970 r.
  Na cmentarzu prawosławnym na Woli, delegacja Zarządu Pałacu złożyła wiązanki kwiatów na piętnastu grobach budowniczych Pałacu.
 • Na II-ej kondygnacji Pałacu w Muzeum Techniki rozpoczęto budowę Planetarium. Kopuła, pod którą będzie można oglądać gwiazdozbiory, ma średnicę 8 m. Sala pomieści jednorazowo 60 osób.
 • W Muzeum Techniki otwarta została ekspozycja modelu radzieckiego pojazdu księżycowego „Łunochod”.
 • 28 stycznia 1972 r.
  Od 28 stycznia Teatr Klasyczny przestał istnieć. Powołano nowy teatr Studio, którego dyrektorem został Józef Szajna. Scena młodzieżowa Teatru Klasycznego „Widziadło” – została przeniesiona do Teatru Rozmaitości.
 • W sali im. Broniewskiego otwarto wystawę prac artystów japońskich Ryuho Hasegawy i Ichiro Ihary.
 • Prezydium Pen – Clubu zorganizowało zebranie literackie, poświęcone 600-ej rocznicy śmierci Francesca Petrarki.
 • 20 marca 1974 r.
  Sala harcerskiego zespołu „Gawęda” otrzymała imię Jerzego Dargiela.
 • W maju 1974 r.
  Na Placu Defilad przed Pałacem odbył się barwny Jarmark „Cepeliada 74 r.”.
 • 2 września 1974 r.

  Otwarto wielką wystawę „WARSZAWA XXX” ukazującą przemiany dokonujące się w Warszawie od roku 1945 po rok 1975. Wystawę tę zwiedziło półtora miliona osób.

  Tematem obrad XIX Międzynarodowego Kongresu Ogrodników było zaprezentowanie postępu w nauce i praktyce ogrodniczej w minionym pięcioleciu.

 • 25 listopada 1974 r.
  Polski Komitet Pomocy Społecznej zorganizował w Sali Kongresowej imprezę zatytułowaną „I jesień radość niesie”.
 • 8 marca 1975 r.
  Na parterze Pałacu otwarty został Klub Prasy i Książki, jako szesnasty taki klub w Warszawie.
 • 23 września 1970 r.

  W Sali Kongresowej odbyła się premiera filmu „Noce i dnie” wg powieści Marii Dąbrowskiej, w reżyserii Jerzego Antczaka.

  Warszawski Polmozbyt zorganizował w Sali Marmurowej, wystawę Akcesoriów Samochodowych, połączoną ze sprzedażą.

 • W grudniu 1970 r.
  Na największej zabawie sylwestrowej w stolicy bawili się przodownicy pracy z warszawskich fabryk.
 • 1970 r.
 • 5 lutego 1976 r.

  W Sali Kongresowej wystąpił znany londyński zespół muzyczny „Procol Harum”.

  Prosto z Paryża, po ekspozycji na lotnisku Orly, przyjechała do Warszawy wielka wystawa Narodowego Muzeum Techniki w Pradze, zatytułowana „Jak się wczoraj podróżowało”.

 • W kwietniu 1976 r.
  Po trzydniowych obradach w Sali Kongresowej, 30 kwietnia powołano Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.
 • W maju 1976 r.
  W dniach od 16 – 21 maja odbyły się w Pałacu XXI Międzynarodowe Targi Książki.
 • W lutym 1977 r.
  Do Warszawy przyjechała słynna brytyjska grupa muzyczna „Brotherhood of Man”, laureat konkursu Eurowizji.
 • 12 września 1977 r.

  Trzytysięczna grupa młodzieży zebrała się na wiecu w Sali Kongresowej, aby zaprotestować przeciwko amerykańskim planom podjęcia produkcji bomby neutronowej.

  Wokół Pałacu Kultury odbyły się wieczorne biegi studentów dla uczczenia 60 – lecia rosyjskiej Rewolucji Październikowej.

 • Pod hasłem „Kostium na Sylwestra”, redakcja telewizyjnego bloku „Tylko w niedzielę” zorganizowała w Pałacu aukcję kostiumów teatralnych.
 • W Sali im. Marii Curie – Skłodowskiej otwarta została Krajowa Wystawa Filatelistyczna pt. „Na straży pokoju i socjalizmu”.
 • 29 października 1978 r.
  W Sali Warszawskiej odbyło się podsumowanie ogólnokrajowego konkursu pn. „Najlepszy żniwiarz”.
 • 14 grudnia 1978 r.
  W przeddzień trzydziestej rocznicy powstania PZPR, 14 grudnia w Sali Kongresowej odbył się uroczysty koncert PN. „To partii czyn – to partii myśl”.
 • W Sali Kongresowej odbyła się uroczysta inauguracja Światowego Roku Dziecka w Polsce. Odbył się koncert „O uśmiech dla wszystkich dzieci”.
 • 15 października 1979 r.
  W Sali Kongresowej wystąpiła gwiazda rocka i bluesa Eric Clapton.
 • Kino Dobrych Filmów „Wiedza” w Pałacu obchodziło swoje dwudziestolecie.
 • 11 maja 1980 r.
  Począwszy od 11 maja, przez trzy kolejne, majowe niedziele wokół Pałacu Kultury i Nauki odbywał się warszawski kiermasz książki.
 • 7 października 1980 r.
  Sala Kongresowa gościła ojca brytyjskiego bluesa, Johna Mayalla.
 • W Pen – Clubie odbyło się uroczyste zebranie literackie poświęcone Czesławowi Miłoszowi, laureatowi Literackiej Nagrody Nobla za 1980 r.
 • 23 stycznia 1981 r.
  W ramach akcji strajkowej ogłoszonej przez Prezydium NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, do strajku przystąpili pracownicy Zarządu Pałacu i użytkownicy zrzeszeni w „Solidarności”. Strajk ostrzegawczy trwał od 800 do 1200. W tym czasie nie kursowały pałacowe dźwigi.
 • 27 marca 1981 r.
  Z okazji 95 rocznicy urodzin wybitnego polskiego filozofa, profesora Tadeusza Kotarbińskiego w siedzibie PAN w Pałacu odbyła się sesja naukowa poświęcona dorobkowi myśli Jubilata.
 • 29 marca 1981 r.
  Na terenie Pałacu odbyła się kolejna akcja strajkowa, ogłoszona przez NSZZ „Solidarność”.
 • 14 lipca 1981 r.
  Tradycyjnie już w Sali Kongresowej, rozpoczął się IX Nadzwyczajny Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
 • We wrześniu 1981 r.
  Na tarasie XV piętra (tzw. baszta narożna) od strony Al. Jerozolimskich zamieszkały pustułki.
 • 13 grudnia 1981 r.
  W Polsce ogłoszony został, na mocy dekretu, stan wojenny. Na każdej kondygnacji Pałacu, na schodach i korytarzach siedzieli uzbrojeni żołnierze a sztab komisarza ds. Pałacu mieścił się na XXX kondygnacji. Nieczynna była Sala Kongresowa i sale wystawowe. Nie odbywały się żadne sympozja, odczyty czy konferencje. Życie Pałacu ograniczało się wyłącznie do działalności administracyjno – biurowej użytkowników gmachu.
 • 23 stycznia 1982 r.
  Mimo trwania stanu wojennego powzięto decyzję o wznowieniu działalności kulturalnej w Warszawie. W Pałacu odbywały się sporadyczne imprezy, bez udziału najwybitniejszych artystów, którzy bojkotowali wprowadzenie stanu wojennego.
 • 1 czerwca 1982 r.
  Zarząd Pałacu Kultury i Nauki został przekazany w zarząd Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej i Remontów w Warszawie. Dotąd jednostką nadrzędną Zarządu Pałacu był Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
 • 16 grudnia 1982 r.
  W Sali Warszawskiej odbyły się obrady plenarne Warszawskiej Rady Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Rada miała dążyć do umocnienia poczucia sprawiedliwości społecznej i praworządności.
 • Minister Kultury i Sztuki powołał do życia Teatr Rzeczypospolitej z siedzibą w pomieszczeniach Teatru „Dramatycznego”. Dyrektorem został mianowany Andrzej Cybulski, były Dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni.
 • 13 stycznia 1983 r.

  Na terenie Pałacu Młodzieży wybuchł pożar, który gasiło 9 sekcji Zawodowej Straży Pożarnej Warszawy.

  W Pałacu Młodzieży odbyła się pierwsza „pałacowa” wystawa kotów rasowych, którą obejrzało ponad dziesięć tysięcy osób.

 • 11 lutego 1983 r.

  W Sali Kongresowej wystąpiła znakomita, francuska piosenkarka – Dalida.

  Z okazji 40 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim, w Pałacu odbyła się sesja naukowa na temat hitlerowskiego ludobójstwa. W sesji uczestniczyli prezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego Maurice Godstein oraz naczelny rabin Rumunii Mozes Rosen.

 • 20 października 1983 r.
  W Sali Kongresowej rozpoczął się XXV Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Jazz Jamboree 83”.
 • 4 grudnia 1983 r.
  W Sali Kongresowej odbył się przedpremierowy pokaz filmu „Akademia Pana Kleksa” w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego.
 • W Sali Kongresowej wystąpił angielski wokalista, pianista i kompozytor Elton John.

  W Teatrze „Lalka” otwarta została wystawa rysunków z okazji 150 rocznicy pierwszego wydania w Paryżu „Pana Tadeusza”.

 • 12 września 1984 r.
  W trzech salach konferencyjnych Pałacu rozpoczęło się kilkudniowe nadzwyczajne posiedzenie Komitetu Transeuropejskiej Autostrady Północ – Południe.
 • 11 grudnia 1984 r.
  Na scenie Sali Kongresowej wystąpiła piosenkarka Eartha Kitt.
 • 6 lutego 1985 r.

  W Ogrodzie Zimowym Pałacu Młodzieży otwarta została wystawa elementarzy świata. Zgromadzono podręczniki do nauczania początkowego z 41 krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki Północnej.

  Centrum Sztuki Studio otrzymało imię Stanisława Ignacego Witkiewicza. Uroczystość w Teatrze „Studio” rozpoczęła obchody proklamowanego przez UNESCO Roku Witkiewicza.

  Z okazji 140 rocznicy uruchomienia słynnej kolei Warszawsko – Wiedeńskiej Muzeum Techniki zorganizowało cykl odczytów poświęcony jej historii.

 • 1 czerwca 1985 r.

  W Sali Kongresowej odbyły się wybory „Miss Polonia 85”.

  Pałac obchodził jubileusz 30 – lecia. Zarząd Pałacu z tej okazji zorganizował liczne uroczystości, w których uczestniczyły delegacje zagraniczne z Pałaców Kultury i Centrów Kongresowych: Pragi, Berlina, Sofii i Budapesztu.

  W Muzeum Techniki otwarta została wystawa zabytków rosyjskich muzeów, pokazywana za pośrednictwem hologramów.

 • 21 grudnia 1985 r.
  W Sali Kongresowej odbył się występ mistrza reggae Eddy Granta.
 • W Muzeum Techniki otwarto wystawę „Nowości w zbiorach Muzeum Techniki – najcenniejsze dary i zakupy roku 1985”.
 • 23 lutego 1986 r.
  W Muzeum Techniki wygłoszony został odczyt „Polskie kręgi kamienne”. Organizatorem spotkania było Warszawskie Towarzystwo Badań Niezidentyfikowanych Obiektów Latających „Ufo – video”.
 • 20 marca 1986 r.

  W Pałacu wydarzył się kolejny przypadek samobójstwa. Z okna XXIV kondygnacji wyskoczył 35 – letni doktor nauk matematycznych.

  W pałacowej Galerii otwarta została wystawa prac Urszuli Grabowskiej, zatytułowana „Już stoją nasze stopy w Twoich bramach Jeruzalem”. Były to impresje plastyczne o życiu Żydów w Polsce.

 • 9 maja 1986 r.
  W salach Muzeum Techniki otwarto wystawę „100 lat Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów i kolarstwa polskiego”.
 • 29 czerwca 1986.
  W Sali Kongresowej rozpoczął obrady X Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
 • 15 września 1986.
  Oddano do eksploatacji dźwig towarowy, skonstruowany przez pracowników Zarządu. Szyb dźwigowy został wyprowadzony na zewnątrz budynku, na dziedziniec od strony ul. Emilii Plater.
 • W salach wystawowych na IV kondygnacji i w Sali Marmurowej odbył się Międzynarodowy Pokaz Komputerów „Home Office Personal Computer 87”.
 • 27 lutego 1987 r.
  Na iglicy Pałacu zainstalowany został drugi nadajnik, obejmujący swoim zasięgiem teren w promieniu do 20 kilometrów.
 • 4 marca 1987 r.

  W Sali Kongresowej odbyły się dwa występy angielskiego piosenkarza Shakin Stevensa.

  W Galerii „Studio” otwarta została wystawa rzeźby Aliski Lahusen, Polki zamieszkałej w Szwajcarii.

 • 6 maja 1987 r.
  Przedsiębiorstwo „Mostostal” przystąpiło do prac konserwacyjnych pałacowej iglicy. Poprzedni przegląd przeprowadzono 15 lat wcześniej.
 • 10 maja 1987 r.
  Po trzech dniach obrad w Sali Kongresowej zakończył się II Kongres Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.
 • 14 czerwca 1987 r.

  Na placu Defilad o godzinie dziesiątej, przy specjalnie wzniesionym ołtarzu odbyła się msza wieńcząca II Kongres Eucharystyczny. Mszę celebrował papież Jan Paweł II w otoczeniu kardynałów oraz biskupów polskich i przybyłych z wielu krajów świata. Wśród koncelebrantów byli m. in. Agostino Casaroli i prymas Polski Józef Glemp.

  Odbyła się uroczysta inauguracja 72 Światowego Kongresu Esperanto. Wśród gości kongresu był wnuk twórcy esperanto Ludwika Zamenhofa – Ludwik Zaleski – Zamenhof, mieszkający we Francji. Kongres był jedną z największych imprez jaka dotychczas odbyła się w Pałacu, ponieważ uczestniczyło w nim 6 tys. osób z siedemdziesięciu krajów.

 • 28 września 1987 r.
  Otwarta została wystawa „Osiągnięcia radzieckiej nauki i techniki” w ramach obchodów 70 – lecia Rewolucji Październikowej.
 • 5 października 1987 r.
  W Muzeum Techniki otwarta została wystawa „Radzieckie metro”.
 • 20 lutego 1988 r.

  W Galerii teatru „Studio” otwarta została wystawa prac Jerzego Kaliny zatytułowana „Odloty”.

  Jubileuszu XXV – lecia pracy artystycznej, obchodził w Sali Kongresowej, Wojciech Młynarski.

 • W maju 1988 r.
  w Pałacu powstało Komputerowe Podyplomowe Studium dla nauczycieli matematyki.
 • 1 czerwca 1988 r.
  W sali im. Marii Skłodowskiej – Curie otwarta została wystawa – kiermasz zabawek „LEGO”.
 • 1 maja 1989 r.

  Odbył się jubileuszowy koncert „Podwieczorku przy mikrofonie”. Jubileusz zbiegł się równocześnie z zawieszeniem działalności na czas nieokreślony Podwieczorków, z powodu braku lokalu do prezentowania swojego programu.

  Z okazji muzułmańskiego święta Ofiarowania – Id – Adha w sali im. L. Kruczkowskiego odbyło się uroczyste nabożeństwo wyznawców islamu.

 • 29 listopada 1989 r.
  Nadzwyczajny Kongres Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, obradujące w Sali Kongresowej po 40 latach zakończył swoją działalność. Delegaci powołali do życia Polskie Stronnictwo Ludowe – Odrodzenie. Funkcję przewodniczącego powierzono Józefowi Zychowi.
 • 27 stycznia 1990 r.
  Obradował w Pałacu ostatni, XI zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która przestała istnieć. 1600 delegatów podzieliło się na dwie nowoutworzone partie: Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej, na czele której stanął Aleksander Kwaśniewski i Unia Socjaldemokratyczna Rzeczpospolitej Polskiej z Tadeuszem Fiszbachem na czele.
 • 19 kwietnia 1990 r.

  Na 33 piętrze Pałacu została zainstalowana paraboliczna antena na zlecenie Zakładów Radiokomunikacji i Telekomunikacji.

  Niebywałym powodzeniem cieszył się cykl seansów Anatolija Kaszpirowskiego, którego gościła Sala Kongresowa.

 • 15 grudnia 1990 r.
  Po likwidacji kin „Przyjaźń” i „Młoda Gwardia” w dawnych ich pomieszczeniach, 15 grudnia otwarty został nowoczesny dom handlowy, należący do prywatnej firmy krajowej „BAS Shopping Center”. Powierzchnia obiektu objęła 2,5 tys. m2.
 • 24 stycznia 1991 r.

  Na 35 piętrze Pałacu umieszczona została pierwsza w historii budynku reklama firmy „Digital”.

  Z okazji jubileuszu 90 – lecia urodzin Miry Ziemińskiej – Sygietyńskiej, dyrektora Zespołu „Mazowsze” odbył się uroczysty koncert.

 • 20 kwietnia 1991 r.
  W Polsce Polska Partia Przyjaciół Piwa odbyła w Sali Kongresowej swój kongres założycielski.
 • 6 sierpnia 1991 r.
  Fundacja – Muzeum Umschlagplatz, Towarzystwo im. Edyty Stein i Zarząd Pałacu Kultury i Nauki zorganizowały uroczystość poświęconą 49 rocznicy wyprowadzenia przez Janusza Korczaka 200 dzieci z sierocińca w Gettcie Warszawskim. Dzieci, które wywieziono i stracono wraz z Nim w Treblince. Sierociniec mieścił się przy ul. Śliskiej, w miejscu gdzie obecnie stoi Pałac. Dla uczczenia pamięci zamordowanych „Pochód Milczenia” wyruszył z Pałacu dokładnie z miejsca wymarszu Janusza Korczaka z dziećmi tj. z Teatru Lalka i przebył ich ostatnią drogę na Umschlagplatz.
 • W październiku 1991 r.
  Na Placu Defilad rozpoczęto budowę dwóch hal targowych: w czerwono – białe pasy „Marcpolu” oraz w biało – niebieskie „Universalu”. Warszawiacy nazwali hale beczkami śmiechu.
 • 26 grudnia 1991 r.
  Aktor i reżyser Adam Hanuszkiewicz przygotował w Sali Kongresowej widowisko zatytułowane „Psy? Hondy? Drabina?” Tytuł imprezy nawiązywał do spektakli reżyserowanych przez Hanuszkiewicza w Teatrze Narodowym.
 • 22 stycznia 1992 r.
  Na X piętro Pałacu wprowadził się Instytut Goethego. Placówka powstała w 1950 r. w Monachium. Ma 157 własnych ośrodków w 73 państwach na świecie.
 • W lutym 1992 r.

  Po raz pierwszy od 37 lat iglica Pałacu została poddana generalnemu remontowi.

  W Sali Kongresowej odbył się występ zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

 • 17 marca 1992 r.
  W Sali Marmurowej zorganizowany został pokaz kolekcji „Adidasa”.
 • 19 marca 1992 r.
  Bengalski filozof pokoju i mistyk Sri Chinmoy, wystąpił na Koncercie Pokoju w Sali Kongresowej.
 • 7 września 1992 r.
  Zakończony został remont zegara słonecznego, znajdującego się w parku pałacowym. Oczyszczone zostały granitowe bloki stanowiące postument zegara i wypolerowane mosiężne tablice cyferblatów.
 • 6 grudnia 1992 r.
  70 tys. Warszawiaków podziwiało o godzinie osiemnastej pokaz sztucznych ogni, wystrzeliwanych z 15 piętra Pałacu. W ten sposób „Cricoland” – park Rozrywki usytuowany na placu Defilad, zainaugurował Międzynarodowy Festyn Karnawałowy.
 • W Ogrodzie Zimowym Pałacu Młodzieży otwarta została wystawa „Świat Anny Frank”. Na otwarcie wystawy przybył rabin Amsterdamu, Abraham Soetendrop.
 • 1 czerwca 1993 r.
  W Pałacu otwarte zostały I Międzynarodowe Targi CAD – CAM i Zastosowań Informatyki w Przemyśle, poświęcone komputerowemu wspomaganiu projektowania i produkcji.
 • 15 października 1993 r.

  W Pałacu Młodzieży pokazem origami rozpoczęły się obchody Dni Kultury Japońskiej w Polsce. W dniu otwarcia odbył się koncert, wykonywany na tradycyjnych bębnach japońskich zwanych wadaiko, w wykonaniu muzyków z Okinawy.

  W Sali Kongresowej odbył się XXXV Festiwal Jazz Jamboree. Gwiazdami byli Joe Zawinul, Kenny Benett, Courtney Pine, Ornette Colemann.

 • 11 listopada 1993 r.

  Otwarte zostały III Międzynarodowe Targi poświęcone urządzeniom biurowym, bankowym, sprzętowi telekomunikacyjnemu i oprogramowaniu komputerowemu.

  W Sali Koncertowej odbyła się uroczystość 70 – lecia Polskiego Związku Łowieckiego, na którą przybyli przedstawiciele 3 tys. kół łowieckich w Polsce.

 • 28 listopada 1993 r.

  200 zawodniczek i zawodników z 40 państw stanęło na starcie Kulturystycznych Mistrzostw Świata, które odbyły się w Sali Kongresowej.

  Podczas mikołajkowego koncertu dla dzieci pod patronatem UNICEF – u, prof. Zbigniew Religa został uhonorowany Orderem Uśmiechu.

  Park Rozrywki Cricoland na placu Defilad zorganizował dla Warszawiaków zabawę sylwestrową na świeżym powietrzu.

 • 14 kwietnia 1994 r.

  W Sali Kongresowej nastąpiło uroczyste otwarcie XVIII Międzynarodowego Kongresu Rodziny. Kongres był związany z ogłoszeniem przez papieża Jana Pawła II roku 1994 Międzynarodowym Rokiem Rodziny. Kongres zainaugurowała Msza Święta koncelebrowana przez Prymasa Polski Józefa Glempa.

  Do Polski przybył niewidomy gitarzysta i piosenkarz Hose Feliciano, który wystąpił z jednym koncertem w Sali Kongresowej.

 • 20 lipca 1994 r.

  W Sali Kongresowej wystąpił legendarny piosenkarz i gitarzysta rockowy Bob Dylan.

  Komisja Papierów Wartościowych zorganizowała w Pałacu Kultury centralny egzamin maklerski, do którego przystąpiło 1400 osób.

 • 25 września 1994 r.
  W Sali Kongresowej wystąpiła Barbara Trzetrzelewska – „Basia”, znana angielska piosenkarka polskiego pochodzenia.
 • 9 października 1994 r.

  Odbył się pokaz mody zorganizowany przez firmę Fashion Show, na który została zaproszona jedna z czterech najsłynniejszych i najdroższych modelek świata , ciemnoskóra Naomi Campbell. Zaprezentowała stroje polskiej projektantki, Ewy Jagielskiej.

  Załoga śmigłowca Mi – 17, należącego do Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW pomogła zainstalować nową antenę telewizyjną na iglicy Pałacu.

 • W październiku 1994 r.
  Na elewacji Pałacu umieszczono 15 – metrową małpę, którą uszyto w Fabryce Balonów Reklamowych w Białymstoku. Nadmuchana została na miejscu przy użyciu sprężarki. Małpę na wysokości 24 piętra zawiesił specjalnie wyposażony alpinista. W godzinach wieczornych odbyło się przed Pałacem wielkie, laserowe widowisko świetlne.
 • 8 grudnia 1994 r.
  W teatrze „Lalka” na skutek awarii instalacji elektrycznej wybuchł pożar. Spaliły się elementy dekoracji i wyposażenie zaplecza sceny. Pracownicy teatru przed przybyciem strażaków, uruchomili kurtynę wodną i zraszacze. Do chwili przybycia straży pożarnej, niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Strażacy dogasili tylko tlące się resztki dekoracji.
 • W Galerii Centrum Sztuki Studio odbyła się impreza Teatr Rysowania. W ciągu czterech dni, pracując po 5 godzin dziennie, artysta grafik Franciszek Starowieyski wykonał monumentalny obraz węglem, białą kredą i czerwonymi pastelami. Artysta zatytułował swój obraz „Przeciw Beckettowi”.
 • 18 czerwca 1995 r.

  Na estradzie Sali Kongresowej wystąpił hiszpański piosenkarz – Julio Iglesias.

  Na Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświetleniowego i Elektrycznego „Światło ’95” 60 wystawców reprezentujących 150 firm krajowych i zagranicznych zaprezentowało, w salach wystawowych Pałacu zaprezentowało swoje oferty.

 • 11 maja 1995 r.

  4 października Sala Kongresowa gościła sławnego tenora, Luciano Pavarottiego. Śpiewakowi towarzyszył chór Teatru Wielkiego w Warszawie. Ceny biletów były niedostępne na przeciętną kieszeń. Jeden bilet kosztował 6 milionów starych złotych.

  W Galerii Studio otwarto wystawę stu rysunków Federica Garcii Lorki.

 • 29 grudnia 1995 r.
  W Sali Kongresowej odbył się „Koncert Gwiazdkowy”, w którym wystąpiła Edyta Górniak. Był to jej pierwszy solowy koncert w Warszawie.
 • Zespół „Mazowsze” świętował w Sali Kongresowej potrójny jubileusz: 95 urodziny Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej, 45 – lecie Zespołu i 100 – lecie urodzin nieżyjącego twórcy „Mazowsza” – Tadeusza Sygietyńskiego.

  W ramach akcji promocyjnej firmy Warner Bros Poland, wprowadzającej na rynek kasetę z filmem „Batman Forever” z XXX piętra Pałacu opuścił się na linie Batman odziany w tytanową zbroję i maskę z wizerunkiem nietoperza. W Batmana wcielił się alpinista z Warszawskiego Klubu Wysokogórskiego – Maciej Mierzejewski.

 • 23 lipca 1996 r.
  W Sali Kongresowej odbyło się spotkanie z kaznodzieją Morrisem Cerullo. Cerullo nazywa siebie apostołem czasów ostatecznych i uzdrowicielem. Na spotkanie do Sali Kongresowej przybyły tłumy ludzi.
 • 7 października 1996 r.
  Wrocławianin Bartek Grochala rowerem górskim wjechał po schodach na XXX kondygnację Pałacu Kultury. Sportowiec pokonał 696 stopni.
 • W październiku 1996 r.
  Otwarte zostały trzydniowe II Międzynarodowe Targi „Roads and Traffic”. Zwiedzający mogli się zapoznać z planami budowy autostrady A2 – mającej przebiegać przez Warszawę.
 • 12 października 1996 r.

  Najsłynniejsze na świecie trio gitarowe Al Di Meola, John Mc Laughlin, Paco de Lucia zagrało w Sali Kongresowej swoje największe przeboje. Wyjątkowo koncert był transmitowany na żywo przez radio BIS.

  Wielkie rycerskie proporce zwieszające się z balkonów, przeobraziły Salę Kongresową w średniowieczną scenę, na której dokazywały grupki trefnisiów. Karnawałowa parada zatytułowana „Święto Błaznów” poprzedziła uroczystą premierę najnowszego filmu wytwórni Disneya „Dzwonnik z Notre Dame”.

 • 16 grudnia 1996 r.
  W Pałacu otwarte zostało Biuro Przedstawicielskie Czeczeńskiej Republiki Iczkeria. Otwarcia dokonał czeczeński minister spraw zagranicznych, Rusłan Czimajew.
 • 12 marca 1997 r.

  Odbyła się polska premiera filmu „Evita”. Za karty wstępu pobierano opłatę w dolarach.

  W Ogrodzie Zimowym Pałacu Młodzieży otwarta została wystawa Latawców z całego świata.

  W Sali Kongresowej odbył się Kongres Leśników Polskich, obradujący pod hasłem: „Las – człowiek – przyszłość”.

 • 6 maja 1997 r.
  Warszawscy wielbiciele legendarnego twórcy „Piwnicy pod Baranami” w Krakowie Piotra Skrzyneckiego, wymyślili niecodzienną formę uczczenia Jego pogrzebu. O godzinie 1200 znany muzyk jazzowy, Tomasz Stańko, zagrał czterokrotnie ze szczytu Pałacu Kultury Hejnał Mariacki.
 • 10 czerwca 1997 r.
  W Sali Kongresowej odbył się występ zespołu The Animals.
 • 13 sierpnia 1997 r.
  Na tarasie widokowym XXX piętra zainstalowano 6 lunet, aby uatrakcyjnić turystom podziwianie stolicy ze wszystkich kierunków świata.
 • 10 grudnia 1997 r.
  Na scenie Sali Kongresowej wystąpił mistrz gitary Paco De Lucia.
 • W Muzeum Techniki otwarta została wystawa „Owady lasów tropikalnych”. 70% prezentowanych okazów stanowiły barwne motyle m. in. z Oceanii i Australii.
 • W sierpniu 1998 r.
  Zarząd Pałacu Kultury i Nauki przeprowadził prace montażowe i instalację urządzeń umożliwiające osobom niepełnosprawnym wygodny dostęp na każdy poziom Pałacu. Pionowa winda ułatwia pokonywanie schodów przed wejściem głównym. Wewnątrz gmachu platforma dla wózków pozwala na łatwy wjazd z poziomu wejścia do hollu dźwigowego. Zakup i montaż nowych urządzeń Zarząd Pałacu pokrył z własnych środków.
 • 24 września 1998 r.
  Otwarte zostały VI Międzynarodowe Targi Turystyczne „TT Warsaw Tour & Travel ’98”. W salach wystawowych zaprezentowało się 400 wystawców z 38 krajów.
 • W Muzeum Techniki odbył się noworoczny Koncert Muzyki Mechanicznej. Na Program złożyły się głównie walce z pozytywek z końca XIX i początku XX wieku.
 • 9 lutego 1999 r.

  W Sali Kongresowej odbyła się premiera filmu reżysera Jerzego Hoffmana „Ogniem i Mieczem”.

  W salach Instytutu Goethego w Pałacu otwarta została wystawa Elisabeth Brockman, zatytułowana „Pornografia”. Wystawa ukazuje kompozycje fotografii z pism pornograficznych z elementami malarstwa klasycznego i fotografii komputerowej.

  Preparaty z pancerza homara, chrząstki rekina, specyfiki na cellulitis i impotencję zostały zaprezentowane na międzynarodowych targach farmaceutycznych pod nazwą „Lek w Polsce”.

 • 9 maja 1999 r.
  W Sali Kongresowej, po raz siódmy, odbyła się „Noc Reklamożerców” – sześciogodzinny zestaw reklam z całego świata. Zaprezentowano ponad 400 tys. reklamówek, zebranych przez Francuza Jeana Marie Bouriscat.
 • 23 września 1999 r.

  Sto brytyjskich firm rozpoczęło prezentację swoich dokonań oraz możliwości zaangażowania na polskim rynku. Wystawa Britain in Poland była największą imprezą tego typu, jaką zorganizowano w Polsce w ostatnich latach.

  W Sali Kongresowej odbył się pokaz ekskluzywnej bielizny firm francuskich i niemieckiej Triumph International.

 • 31 grudnia 1999 r.
  Odbyła się coroczna gala sylwestrowa dla tych, którzy wybrali wieczór artystyczny zamiast sali balowej. Gala co roku uświetnia wieczór sylwestrowy w Sali Kongresowej.
 • Botanicy z Polskiej Akademii Nauk przeprowadzili badania dachów, wieżyczek i gzymsów Pałacu, aby zbadać roślinność, która tu powyrastała. W popękanych murach gromadzi się piasek i błoto, co sprzyja kiełkowaniu roznoszonych przez wiatr i ptaki nasion. Okazało się, że Pałac porasta 117 gatunków roślin.
 • 25 lutego 2000 r.
  Na scenie Sali Kongresowej wystąpił Teatr Muzyczny z Łodzi, prezentując „Skrzypka na dachu” w reżyserii i choreografii Jana Szurmieja.
 • 19 marca 2000 r.
  Na scenie Sali Kongresowej wystąpił legendarny Zespół Boney M. Zespół przedstawił na koncercie przeboje ze swojego najnowszego albumu 20th Century Hits. Natomiast 27 marca odbył się koncert Joe Cockera.
 • 27 maja 2000 r.
  Zakończył się remont XXX piętra. Odnowiona została sala główna, zainstalowany został ekran cyfrowy, na którym non stop wyświetlane są filmy o tematyce warszawskiej. Taras po modernizacji zyskał nowe oblicze, które predestynuje go do stania się multimedialnym centrum prezentacji historii, teraźniejszości i przyszłości Warszawy.
 • 28 czerwca 2000 r.
  Laureat nagrody Nobla, niemiecki pisarz Gunter Grass spotkał się z czytelnikami w Sali Kongresowej.
 • 8 lipca 2000 r.

  Sala Kongresowa gościła jedną z najlepszych na świecie wokalistek jazzowych, Natalie Cole, córkę Nat King Cole’a.

  W Sali Kongresowej odbyła się światowa premiera filmu „Folwark Zwierzęcy”, zrealizowanego na podstawie kultowej powieści George’a Orwella. Film reżyserował John Stephenson.

  Grupa tańca irlandzkiego „Gaelforce Dance” wystąpiła z koncertami. Występujący w zespole James Devine jest najszybszym tancerzem świata. Potrafi w ciągu jednej sekundy wykonać 38 uderzeń stopami i podłogę.

 • 6 grudnia 2000 r.
  Na trzydziestej kondygnacji Pałacu i w hallu głównym otwarta została wystawa figur woskowych. Prawie sto figur przybyło do Warszawy z Sankt Petersburga i można je było oglądać przez cztery miesiące.
 • 31 grudnia 2000 r.
  Ostatnią w tysiącleciu noc sylwestrową, zorganizowano na Placu Defilad przed Pałacem. Centralnym punktem imprezy była 20 metrowa scena wzniesiona w miejscu dawnej Trybuny Honorowej. Na plac przybyło tej nocy ponad 80 tysięcy osób. Na pięć minut przed północą prezydent miasta, Paweł Piskorski odsłonił zamontowany na wysokości 40 piętra Zegar Milenijny, największy tego typu zegar w Europie.
 • W Muzeum Techniki otwarta została wystawa zatytułowana „Dziadek do orzechów”. Eksponaty pochodzą ze zbiorów dwóch prywatnych kolekcjonerów, którzy od lat zbierają najdziwniejszych kształtów i konstrukcji dziadki do orzechów.
 • 26 stycznia 2001 r.

  Sala nr 621 w Pałacu otrzymała imię Konstantego Gałczyńskiego. Sala mieści się na VI kondygnacji Pałacu. Przed wejściem do sali widnieje inskrypcja z imionami i nazwiskiem poety oraz jego maska pośmiertna. Symbolicznego otwarcia sali dokonała córka poety, Kira Gałczyńska.

  Firma NASK podpisała umowę z Zarządem Pałacu Kultury i Nauki na podłączenie Pałacu do Internetu łączem światłowodowym.

 • 27 lutego 2001 r.
  O godzinie 1200 na Placu Defilad odbyła się wielka manifestacja młodzieży przeciwko szerzeniu się narkomanii, pod nazwą „Gwiaździsty Szlak Czystych Serc”. Organizatorem manifestacji był Marek Kotański, szef Monaru.
 • 11 kwietnia 2001 r.

  Otwarty został kompleks kinowy. Dwupoziomowa Kinoteka zyskała pięć klimatyzowanych sal. Cztery z nich znajdują się na parterze w miejscu dawnego domu handlowego BAS, a jeszcze wcześniej kin „Przyjaźń” i „Młoda Gwardia”. Łącznie Kinoteka może pomieścić 1300 widzów.

  W Sali prowadzącej na taras widokowy XXX piętra, wyeksponowana została figura z białej czekolady polskiego mistrza świata w skokach narciarskich Adama Małysza.

 • 27 maja 2001 r.
  Wystąpiła w Sali Kongresowej gwiazda muzyki etnicznej Cesaria Evora.
 • 29 września 2001 r.
  Radni Gminy Centrum wyrazili zgodę na przekazanie gruntu pod budowę pomnika Janusza Korczaka. Pomnik zostanie usytuowany przed Pałacem od strony wejścia do Teatru „Lalka”. Inicjatorem pomysłu pomnika była amerykańsko – polsko – izraelska fundacja Shalom.
 • 30 października 2001 r.

  W Sali Gotyckiej na piętrze Pałacu odbyły się Zaduszki. Przyjaciele i znajomi wspominali tych, którzy odeszli.

  W Sali Kongresowej odbył się koncert krakowskich artystów z Piwnicy pod Baranami. Spektakl został przygotowany z okazji 45 – lecia Piwnicy.

 • 6 grudnia 2001 r.
  W Sali Ratuszowej otwarta została wystawa malarstwa Rafała Olbińskiego, polskiego artysty mieszkającego od 20 lat w Nowym Jorku.
 • 16 kwietnia 2002 r.

  Na 44 piętrze Pałacu, gniazdujące sokoły wędrowne doczekały się potomstwa. Z jaj wykluły się pisklęta, które zostały zaobrączkowane. Samodzielne loty młode sokoły rozpoczną pod koniec maja. Pieczę nad sokołami sprawuje ornitolog z Instytutu Zoologii PAN, Łukasz Rejt.

  W nowo zaadaptowanej sali, przekazanej Zarządowi przez poprzedniego użytkownika tj. Pałac Młodzieży otwarta została wystawa World Press Photo. Nowa sala wystawowa otrzymała imię Stefana Kisielewskiego.

  Pisarka Barbara Wachowicz odsłoniła wystawę poświęconą Aleksandrowi Kamińskiemu i żołnierzom – powstańcom, bohaterom „Szarych Szeregów”. Eksponaty zgromadzone zostały w trzech salach Pałacu: im. Haliny Mikołajskiej, im. Janusza Korczaka i Lustrzanej.

 • 30 sierpnia 2002 r.

  Zakończona została – zaprojektowana i wykonana głownie siłami własnymi – modernizacja hollu dźwigowego w Pałacu. Uruchomiono w nim pasaż handlowo – usługowy.

  Po raz trzeci od 1955 r. zmienił swoją lokalizację Urząd Pocztowy. Obecnie mieści się on w dolnym hollu Pałacu, przy wejściu od strony ul. Emilii Plater i stanowi jeden z elementów wspomnianego wyżej pasażu.

 • 11 września 2002 r.

  Dla uczczenia rocznicy ataków z 11 września 2001 r. na Nowy Jork została wyłączona iluminacja Pałacu Kultury i Nauki. Nad wejściem głównym do budynku zostały zawieszone polskie flagi narodowe okryte kirem. O godzinie 2100 na tarasie widokowym XXX kondygnacji zapłonęła symboliczna latarnia pamięci.

  Na budynku pałacowym zainstalowane zostały z czterech stron świata czarno – białe fotografie autorstwa Pawła Żaka, Jakuba Pajewskiego, Andrzeja Georgiewa i Juliusza Sokołowskiego. Zdjęcia o niespotykanych wymiarach 1200 m2 każde, montowało na Pałacu pięćdziesięciu alpinistów. Zdjęcia są nietypowym zaproszeniem na wystawę czarno – białej fotografii, eksponowanej w sali imienia Stefana Kisielewskiego, noszącej tytuł „Powiększenie”.

 • 11 października 2002 r.
  W Sali Kongresowej odbył się charytatywny koncert gwiazd „Zwiążmy się w nadziei”.
 • 1 listopada 2002 r.

  Przed Pałacem od strony ulicy Świętokrzyskiej z okazji święta Halloween otwarty został na wzór amerykańskiego Haunted House – „Horrorwood”.

  Na drugiej kondygnacji Pałacu i na tarasie widokowym w Sali Gotyckiej otwarta została wystawa „Motyle w Pałacu”. Największymi okazami były ćmy Attacus atlas i Caligo artaus o rozpiętości skrzydeł do 32 centymetrów.

 • 31 grudnia 2002 r.
  Sylwester pod Pałacem świętowało 20 tysięcy osób.
 • W lutym 2003 r.
  Odbyła się wystawa zatytułowana „Megality”, na której Elżbieta Dzikowska wraz z Hanną Zaną – Cywińską przedstawiły ,za pomocą fotografii i malarstwa, swoją fascynację kamiennymi konstrukcjami ustawionymi przez ludzi przed siedmioma tysiącami lat na obszarach północnej i zachodniej Europy.
 • W kwietniu 2003 r.

  W Sali Kongresowej wystąpił męski balet z Sankt Petersburga.

  Na XXX piętrze otwarto wystawę „Muzyczny Pałac”.

  Z okazji 60 – tej rocznicy ujawnienia zbrodni katyńskiej w Sali im. Kisielewskiego otwarta została wystawa „Katyń – walka o prawdę”.

 • W czerwcu 2003 r.

  Jak co roku, otwarto wystawę Word Press Photo.

  Również w tym miesiącu wystawiono w Sali Kongresowej po raz pierwszy i ostatni musical Nord Ost. Popularność widowiska wystawionego w Moskwie zwróciła uwagę bojowników czeczeńskich, którzy wybrali Teatr Na Dubrowce jako arenę dramatycznej akcji terrorystycznej. Zamach 23 października 2002 r. przerwał 323 spektakl „Nord Ost”. W wyniku ataku życie straciło 129 osób.

 • 22 lipca 2003 r.
  W rocznicę Manifestu Lipcowego, otwarto w podziemiach Pałacu Muzeum Komunizmu – SOC – LAND.
 • We wrześniu 2003 r.

  Każdy mógł zjechać sobie na nartach z góry śniegu usypanej po Pałacem. Imprezę zorganizował Austriacki Ośrodek Informacji i Turystyki.

  Na VI piętrze powstał nowy teatr noszący nazwę Viva Art. Swoją działalność zainaugurował sztuką „Złe zachowanie”.

 • 31 grudnia 2003 r.
  Rok zakończono jak zwykle galą sylwestrową.
 • Na uwagę zasługuje otwarcie wystawy „Idea – Leonardo da Vinci – geniusz i Jego machiny”. Po raz pierwszy w Polsce zostały przedstawione badania naukowe i wynalazki techniczne tego geniusza wszechczasów.

  Marek i Maria Samoleccy w Muzeum Techniki zaprezentowali, liczącą 500 eksponatów, kolekcję wag. „Białym krukiem” zbiorów była waga tajska, służąca do ważenia opium.

 • 14 lutego 2004 r.
  W Walentynki, na Pałacu zapłonęło wielkie – dziewięciopiętrowe serce, powstałe z zapalonych w pokojach świateł Pałacu.
 • 1 marca 2004 r.
  Ze swoim koncertem wystąpiła w Sali Kongresowej Misia, gwiazda portugalska, wykonawczyni pieśni „fado”. Misia to pseudonim przyjęty po Misi Godebskiej, przyjaciółki Prousta i muzy Picassa.
 • W marcu 2004 r.
  Wystąpił ponownie Chór Aleksandrowa oraz zespół YAMATO z pokazem gry na tradycyjnych japońskich bębnach.
 • 25 kwietnia 2004 r.

  Wykluł się sokół wędrowny. Pisklę jest dziesiątym dzieckiem warszawskiej pary.

  Moskiewski balet Kremlowski na deskach Sali Kongresowej wystawił Kopciuszka Prokofiewa.

 • 16 czerwca 2004 r.
  Staraniem Teresy Tresconi Ilardo, dyrektora Włoskiego Instytutu Kultury, w parku od ulicy Świętokrzyskiej odsłonięto ławeczkę dla zakochanych.
 • 9 grudnia 2004 r.
  Po raz drugi Polskę odwiedził najsłynniejszy prestidigitator David Copperfield. Wystąpił w Sali Kongresowej.
 • 3 stycznia 2005 r.

  Na szczególną uwagę zasługuje, wystawa „Mózg”. Wystawa prezentuje najnowsze osiągnięcia w badaniach nad ludzkim mózgiem, opracowane przez duńskie Centrum Naukowe „Experimentarium”.

  Szereg imprez od początku roku odbywa się w ramach obchodów Jubileuszu 50-lecia PKiN. Min. odbyły się – w ramach targów organizowanych przez MT Polska zawody szermiercze o puchar Prezesa ZPKiN oraz, w ramach targów gastronomicznych, mistrzowie polskiej i międzynarodowej kuchni, gotowali dla gości Jubilata.

 • W lutym 2005 r.
  W Sali Kongresowej wystąpiła Patricia Kaas. Jej muzyka łączy tradycyjna francuską muzykę z popem, jazzem i bluesem.
 • W marcu 2005 r.
  Ponownie zabrzmiały w Sali Kongresowej porywające japońskie bębny zespołu Yamato.
 • 2 kwietnia 2005 r.
  Zmarł po ciężkiej chorobie papież Jan Paweł II. Na Pałacu, z inicjatywy Zarządu i przy wydatnej pomocy firmy Jet Line, od strony wschodniej zawisła największa w mieście jego Jego podobizna w czarnych ramkach. Od strony północnej flaga papieska z kirem. Stanowiły zarówno wyraz żałoby warszawskiej społeczności jak i tło dla uroczystości żałobnych, odbywających się w Warszawie. W godzinach wieczornych na wygaszonych elewacjach Pałacu zabłysnął krzyż, utworzony ze świateł w oknach.
 •  
 • Plik do pobrania