PAŁAC KULTURY (JESZCZE) BARDZIEJ DOSTĘPNY
AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

PAŁAC KULTURY (JESZCZE) BARDZIEJ DOSTĘPNY

PAŁAC KULTURY (JESZCZE) BARDZIEJ DOSTĘPNY

PAŁAC KULTURY (JESZCZE) BARDZIEJ DOSTĘPNY

Trwają zaawansowane prace nad dostosowaniem najwyższego zabytku w Polsce do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zarząd Pałacu Kultury i Nauki nawiązał współpracę z Fundacją Polska Bez Barier dzięki której zarówno w naszym budynku i jego otoczeniu, jak i do procedur organizacji imprez w Pałacu zostaną wprowadzone udogodnienia umożliwiające większą dostępność.

Pałac Kultury odwiedza rocznie nawet ponad 2 miliony osób. Ponieważ cześć z nich stanowią osoby z różnymi niepełnosprawnościami zależy nam, aby bardziej otworzyć się również na ich potrzeby.

Chodzi tu zarówno usuwanie barier architektonicznych (budynek powstał ponad 60 lat temu, gdy normy i wymagania różniły się od obecnych), jak i funkcjonalnych oraz proceduralnych. Zmiany dotyczyć więc będą nie tylko wybudowania (pamiętając, że mamy do czynienia z obiektem zabytkowym) wind, podjazdów i platform dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wprowadzenia odpowiednich oznaczeń dla osób z niepełnosprawnością wzroku i ułatwień dla osób z niepełnosprawnością słuchu, ale też np. przeszkolenia pracowników PKiN i wdrożenia odpowiednich procedur.

Warto pamiętać, że z wielu spośród powyższych zmian skorzystają też osoby z dziećmi w wózkach, kobiety w ciąży i osoby starsze oraz osoby z tymczasową niepełnosprawnością (czyli np. z nogą w gipsie).

Z uwagi na rozmiary Pałacu i zakres wprowadzanych udogodnień zmiany będzie można obserwować stopniowo, począwszy od odpowiedniego oznakowania wejść i toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami i wprowadzenia nowych standardów procedur obsługi klientów ze specjalnymi potrzebami oraz szkolenia dla pracowników.

Dzięki wprowadzanym zmianom Pałac staje się dostępny jeszcze bardziej ? dla wszystkich.

Zobacz również

Informacja i harmonogram wjazdów na parking PKIN w związku z organizacją Maratonu Warszawskiego
Informacja i harmonogram wjazdów na parking PKIN w związku z organizacją Maratonu Warszawskiego W związku z organizacją 45. Maratonu Warszawskiego wystąpią utrudnienia na parkingu PKiN w dniach 21-24 września 2023 r....
8 zdjęć w 8 godzin – ruszyły zapisy Warszawskiego Maratonu Fotograficznego
8 zdjęć w 8 godzin – ruszyły zapisy Warszawskiego Maratonu Fotograficznego Fotograficzne wyzwanie dla amatorów, pasjonatów i profesjonalistów odbędzie się 16 września 2023 w Warszawie już po raz czwarty....
68. Urodziny Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
68. Urodziny Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie W piątek 21 lipca 2023 r.  Pałac Kultury i Nauki świętował będzie swoje urodziny....