PAŁAC KULTURY (JESZCZE) BARDZIEJ DOSTĘPNY
AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

PAŁAC KULTURY (JESZCZE) BARDZIEJ DOSTĘPNY

PAŁAC KULTURY (JESZCZE) BARDZIEJ DOSTĘPNY

PAŁAC KULTURY (JESZCZE) BARDZIEJ DOSTĘPNY

Trwają zaawansowane prace nad dostosowaniem najwyższego zabytku w Polsce do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zarząd Pałacu Kultury i Nauki nawiązał współpracę z Fundacją Polska Bez Barier dzięki której zarówno w naszym budynku i jego otoczeniu, jak i do procedur organizacji imprez w Pałacu zostaną wprowadzone udogodnienia umożliwiające większą dostępność.

Pałac Kultury odwiedza rocznie nawet ponad 2 miliony osób. Ponieważ cześć z nich stanowią osoby z różnymi niepełnosprawnościami zależy nam, aby bardziej otworzyć się również na ich potrzeby.

Chodzi tu zarówno usuwanie barier architektonicznych (budynek powstał ponad 60 lat temu, gdy normy i wymagania różniły się od obecnych), jak i funkcjonalnych oraz proceduralnych. Zmiany dotyczyć więc będą nie tylko wybudowania (pamiętając, że mamy do czynienia z obiektem zabytkowym) wind, podjazdów i platform dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wprowadzenia odpowiednich oznaczeń dla osób z niepełnosprawnością wzroku i ułatwień dla osób z niepełnosprawnością słuchu, ale też np. przeszkolenia pracowników PKiN i wdrożenia odpowiednich procedur.

Warto pamiętać, że z wielu spośród powyższych zmian skorzystają też osoby z dziećmi w wózkach, kobiety w ciąży i osoby starsze oraz osoby z tymczasową niepełnosprawnością (czyli np. z nogą w gipsie).

Z uwagi na rozmiary Pałacu i zakres wprowadzanych udogodnień zmiany będzie można obserwować stopniowo, począwszy od odpowiedniego oznakowania wejść i toalet dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami i wprowadzenia nowych standardów procedur obsługi klientów ze specjalnymi potrzebami oraz szkolenia dla pracowników.

Dzięki wprowadzanym zmianom Pałac staje się dostępny jeszcze bardziej ? dla wszystkich.

Zobacz również

GŁOSUJ NA WARSZAWĘ
GŁOSUJ NA WARSZAWĘ https://glosujnawarszawe.pl/ codziennie do 10 lutego 2023!...
XIII WARSZAWSKIE TARGI MIESZKANIOWE DOM 2023
XIII WARSZAWSKIE TARGI MIESZKANIOWE DOM 2023 21, 22 stycznia 2023 w godzinach 10:00-17:00...
WYSTAWA GŁÓWNA NARODOWEGO MUZEUM TECHNIKI
WYSTAWA GŁÓWNA NARODOWEGO MUZEUM TECHNIKI Wielkie otwarcie w weekend: 17-18 grudnia w godzinach 9:00 – 19:00....