KOMUNIKAT Z DNIA 7 LIPCA 2016 R.
AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

KOMUNIKAT Z DNIA 7 LIPCA 2016 R.

KOMUNIKAT Z DNIA 7 LIPCA 2016 R.

KOMUNIKAT Z DNIA 7 LIPCA 2016 R.

KOMUNIKAT z dnia 7 lipca 2016 r. o wyniku konkursu ofert na najem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni kulturalnej na XXX kondygnacji Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie na Placu Defilad 1.

Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o. o., działając w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że Komisja Konkursowa zakończyła pracę i dokonała wyboru oferty, która uzyskała największą liczbę punktów, tj. ofertę złożoną przez firmę LAGARDERE TRAVEL RETAIL SP. Z O. O. 

Każdy uczestnik konkursu może wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu w terminie 3 dni roboczych od dnia wywieszenia niniejszego Komunikatu, tj. do dnia 12 lipca 2016 roku.

Skargę należy złożyć w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Zarządu Pałacu Kultury i Nauki sp.  z o. o. w pokoju 1506 na XV piętrze.

Zobacz również

ART FACTOR
ART FACTOR The Pop Legacy in Post-War Italian Art...
KONKURS
KONKURS Zapraszamy do udziału w pisemnym konkursie ofert na najem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni kulturalnej XXX kondygnacji PKiN w Warszawie....
Dzień Sportu Akademickiego
Dzień Sportu Akademickiego 20 września 2022 przed Pałacem Kultury i Nauki...