BEZPIECZNY PKiN
AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

BEZPIECZNY PKiN

BEZPIECZNY PKiN

BEZPIECZNY PKiN

Bezpieczeństwo osób pracujących w PKiN oraz naszych gości jest dla nas najważniejsze! Od poniedziałku 31 sierpnia obowiązują dodatkowe środki ochrony polegające na regulacji ruchu osób w holu windowym na poziomie 1. Wydzieliliśmy kierunki ruchu dla osób wchodzących do holu windowego oraz osób opuszczających hol.

Pamiętajcie! Na terenie całego Pałacu Kultury i Nauki istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu od innych osób.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w Pałacu Kultury i Nauki dotychczas podjęliśmy następujące działania:

  • zakupiliśmy i zamontowaliśmy na terenie całego budynku przy wszystkich wejściach oraz we wszystkich toaletach dozowniki z płynem do odkażania rąk wraz z instrukcją prawidłowego mycia rąk,
  • rozdaliśmy pracownikom mającym bezpośredni kontakt z użytkownikami (ochrona, obsługa kas, obsługa parkingu, bileterzy) płyny odkażające do rąk i do dezynfekowania miejsc pracy (telefony, klawiatury, blaty, numerki w szatni),
  • usunęliśmy kotary oraz wycieraczki tekstylne,
  • zleciliśmy dodatkową dezynfekcję płynami odkażającymi drzwi, klamek, poręczy i paneli windowych,
  • zleciliśmy codzienne odkażanie wnętrz wind, oraz pozostałych urządzeń dotykowych (urządzenia parkingowe, biletomaty, maszyny vendingowe),
  • ograniczyliśmy ilość osób w windach,
  • informacje dotyczące ochrony przed zakażeniem umieszczone zostały we wszystkich dostępnych przez pracowników i gości miejscach oraz są emitowane w windach i holu głównym.

 

Osoby, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych, prosimy o pozostanie w domu.

Zobacz również

GŁOSUJ NA WARSZAWĘ
GŁOSUJ NA WARSZAWĘ https://glosujnawarszawe.pl/ codziennie do 10 lutego 2023!...
XIII WARSZAWSKIE TARGI MIESZKANIOWE DOM 2023
XIII WARSZAWSKIE TARGI MIESZKANIOWE DOM 2023 21, 22 stycznia 2023 w godzinach 10:00-17:00...
WYSTAWA GŁÓWNA NARODOWEGO MUZEUM TECHNIKI
WYSTAWA GŁÓWNA NARODOWEGO MUZEUM TECHNIKI Wielkie otwarcie w weekend: 17-18 grudnia w godzinach 9:00 – 19:00....