BEZPIECZNY PKiN
AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

BEZPIECZNY PKiN

BEZPIECZNY PKiN

BEZPIECZNY PKiN

Bezpieczeństwo osób pracujących w PKiN oraz naszych gości jest dla nas najważniejsze! Od poniedziałku 31 sierpnia obowiązują dodatkowe środki ochrony polegające na regulacji ruchu osób w holu windowym na poziomie 1. Wydzieliliśmy kierunki ruchu dla osób wchodzących do holu windowego oraz osób opuszczających hol.

Pamiętajcie! Na terenie całego Pałacu Kultury i Nauki istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu od innych osób.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w Pałacu Kultury i Nauki dotychczas podjęliśmy następujące działania:

  • zakupiliśmy i zamontowaliśmy na terenie całego budynku przy wszystkich wejściach oraz we wszystkich toaletach dozowniki z płynem do odkażania rąk wraz z instrukcją prawidłowego mycia rąk,
  • rozdaliśmy pracownikom mającym bezpośredni kontakt z użytkownikami (ochrona, obsługa kas, obsługa parkingu, bileterzy) płyny odkażające do rąk i do dezynfekowania miejsc pracy (telefony, klawiatury, blaty, numerki w szatni),
  • usunęliśmy kotary oraz wycieraczki tekstylne,
  • zleciliśmy dodatkową dezynfekcję płynami odkażającymi drzwi, klamek, poręczy i paneli windowych,
  • zleciliśmy codzienne odkażanie wnętrz wind, oraz pozostałych urządzeń dotykowych (urządzenia parkingowe, biletomaty, maszyny vendingowe),
  • ograniczyliśmy ilość osób w windach,
  • informacje dotyczące ochrony przed zakażeniem umieszczone zostały we wszystkich dostępnych przez pracowników i gości miejscach oraz są emitowane w windach i holu głównym.

 

Osoby, których stan zdrowia mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych, prosimy o pozostanie w domu.

Zobacz również

ART FACTOR
ART FACTOR The Pop Legacy in Post-War Italian Art...
KONKURS
KONKURS Zapraszamy do udziału w pisemnym konkursie ofert na najem powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni kulturalnej XXX kondygnacji PKiN w Warszawie....
Dzień Sportu Akademickiego
Dzień Sportu Akademickiego 20 września 2022 przed Pałacem Kultury i Nauki...