Sala Gałczyńskiego

SALA GAŁCZYŃSKIEGO

 

 

Sala Gałczyńskiego i Renesansowa to dwie bliźniacze sale usytuowane symetrycznie w najbliższym sąsiedztwie Sali Koncertowej na VI piętrze. Wejścia do każdej z nich z foyer Koncertowej pozwalają na wykorzystywanie ich jako uzupełnienia oferty Sali Koncertowej, ale także jako miejsca organizacji niezależnych imprez. Każda z 190 metrowych sal posiada balkon nad wejściem umożliwiający wykorzystanie go jako elementu ekspozycyjnego w czasie imprezy. Na podkreślenie zasługuje wystrój sufitu sali nawiązujący do wzorców polskiego renesansu.

 

Prezentacja Sali Gałczyńskiego 360°