Kontakt<br>z nami
O NAS

Kontakt
z nami

Informacja PKiN
22 656 76 00
informacja@pkin.pl

Skontaktuj się z nami


  Telefony dla turystów:

  Informacja PKiN
  tel.: (22) 656 76 00

  Ochrona PKiN
  tel.: (22) 656 73 33

  Obsługa parkingów
  tel.: (22) 656 63 49
  tel.: (22) 656 64 11
  fax. (22) 656 63 49
  fax. (22) 656 64 11


  Telefony dla klientów:

  Dyspozytornia
  (Zgłaszanie awarii i usterek technicznych)
  tel.: (22) 656 63 82
  tel.: 601 989 217

  Biuro napraw telefonów
  tel.: (22) 656 61 21
  tel.: (22) 656 60 10

  Dział ochrony zabezpieczeń
  tel.: (22) 656 73 33
  fax. (22) 656 65 73

   

  Dział Informatyki i Telekomunikacji IT
  tel.: (22) 656 61 31
  fax. (22) 656 62 73

  Dział zaopatrzenia
  tel.: (22) 656 76 61
  fax. (22) 656 71 69

  Dział prawny i zamówień publicznych
  tel.:  (22) 656 62 59
  fax. (22) 656 63 37

  Dział księgowości
  tel.: (22) 656 62 93
  fax. (22) 656 60 38

  Dział marketingu
  tel.:  (22) 656 77 35

  Dział wynajmu
  tel.:  (22) 656 77 28
  fax. (22) 656 63 39

  Dział administracyjno-gospodarczy
  tel.: (22) 656 76 68
  tel.: (22) 656 69 44

   

  Dział organizacji imprez
  tel.:  (22) 656 77 27