Zamówienia publiczne

151/2020

30 czerwca 2020

WZMOCNIENIE PŁASZCZA IGLICY PKiN W WARSZAWIE

Termin składania ofert: 15.07.2020 r. do godz. 12:30

Termin otwarcia ofert: 15.07.2020, godz. 13:00

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Umowa, OWU

Dokumentacja techniczna:

Projekt budowlany, Obmiary, Decyzja PNB, Decyzja MWKZ, Informacja BIOZ

Odpowiedź na pytania wykonawcy

Wpis dodany przez: Krzysztof Kawałek 30-06-2020

Wpis był edytowany przez: Krzysztof Kawałek 10-07-2020