Zamówienia publiczne

244/2019

26 lipca 2019

USŁUGA ZIMOWEGO I LETNIEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA TERENIE WOKÓŁ PAŁACU KULTURY I NAUKI PRZEZ TRZY LATA

Termin składania ofert: 30.08.2019 godz.12:00

Termin otwarcia ofert: 30.08.2019 r. godz.13:30

UWAGA: Identyfikator postępowania ze strony https://miniportal.uzp.gov.pl - d986ac15-91cc-4060-8694-4daf8cd2284c

UWAGA:

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informuje, ze zmienia treść SIWZ w sposób następujący:

1. w Części 10. Spis treści oferty, wymagania Zamawiającego i opis sposobu przygotowania oferty -

skreśla się punkt 10.1.4.

2. w Załączniku nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy w części D - 

po punkcie 16) dodaje się pkt 16.1) o treści: „oświadczamy, że dysponujemy/nie dysponujemy* polewaczką spełniającą normę emisji spalin EURO 5 lub EURO 6,”.

Odpowiedź na pytania z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie

SIWZ część 1

SIWZ część 2

Klucz publiczny

FORMULARZE EDYTOWALNE:

JEDZ

Formularz ofertowy - zmieniony

Formularz cenowy A i B

wykaz usług

wykaz osób

wykaz urządzeń technicznych

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

 

Wpis dodany przez: Anna Rybak 26-07-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 26-07-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 26-07-2019

Wpis był edytowany przez: Krzysztof Kawałek 21-08-2019

Wpis był edytowany przez: Krzysztof Kawałek 21-08-2019

Wpis był edytowany przez: Krzysztof Kawałek 21-08-2019

Wpis był edytowany przez: Krzysztof Kawałek 21-08-2019

Wpis był edytowany przez: Krzysztof Kawałek 23-08-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 29-08-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 30-08-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 17-09-2019