Zamówienia publiczne

156/2019

24 kwietnia 2019

Remont zbiorników wody ppoż. wraz z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, zlokalizowanych na terenie przyległym do budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Termin składania ofert: 10.05.2019 r. godz. 12:30; otwarcie ofert godz.13:00

UWAGA: zmiana terminu realizacji zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, OWU, wzór umowy

Przedmiar, opis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Druki edytowalne: Formularz Oferty, Oświadczenie1, Oświadczenie2, wykaz robót, wykaz osób

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania

Wpis dodany przez: Anna Kołosowska 24-04-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 09-05-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 13-05-2019

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 29-05-2019