Zamówienia publiczne

185/2018

12 czerwca 2018

REMONT DACHÓW NAD STREFAMI B2, B2A I G4 W BUDYNKU PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE

Termin składania ofert: 29.06.2018 r. godz.12:30

Termin otwarcia ofert: 29.06.2018 r. godz.13:00

UWAGA: zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (cena złożonej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia)

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja techniczna:

projekt budowlany

projekt budowlany detale

przedmiar

STWiOR

Decyzja WMKZ, Pozwolenie na budowę

rysunki:  01, 02, 07, 12

EDYTOWALNY formularz oferty

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

 

Wpis dodany przez: Anna Rybak 12-06-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 13-06-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 13-06-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 13-06-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 02-07-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 02-07-2018