Zamówienia publiczne

176/2018

6 czerwca 2018

DOSTOSOWANIE WEJŚĆ GŁÓWNYCH STREF BOCZNYCH PKiN DO WYMOGÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - ETAP II

Termin składania ofert: 25.06.2018 r. godz.12:30

Termin otwarcia ofert: 25.06.2018 r. godz.13:00

UWAGA !!!: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

poprawiony formularz ofertowy

EDYTOWALNY FORMULARZ OFERTY

UWAGA: Oferent powinien uwzględnić w swoim harmonogramie prac  przerwę w wykonywaniu robót  budowlanych i montażowych w dniach 12-21 października 2018 r. (w godz. 9.00- 24.00) dla lokalizacji  platformy pionowej  oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do Kinoteki (strefa B)

UWAGA II: w Opisie przedmiotu zamówienia, w pkt VII ust.12 zamawiający wprowadził informację dodatkową (patrz załącznik poniżej):

opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

UWAGA III: zamawiający informuje, że zmienił zakres robót poprzez usunięcie wybudowania pochylni przy wejściu głównym do Kinoteki (patrz załącznik poniżej):

opis przedmiotu zamówienia

UWAGA IV: w przedmiarze należy pominąć pozycje dot. pochylni (podjazdów).

Ogłoszenie

SIWZ

STWOiR załącznik nr 8

Decyzje administracyjne załącznik nr 9

projekt umowy załącznik nr 10

Dokumentacja techniczna:

projekt wykonawczy - architektura

projekt wykonawczy - elektryka

projekt wykonawczy - konstrukcja

przedmiar

odpowiedź na pytania wykonawcy

Informacja z otwarcia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

 

 

Wpis dodany przez: Anna Rybak 06-06-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 12-06-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 13-06-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 15-06-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 15-06-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 21-06-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 21-06-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 21-06-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 26-06-2018

Wpis był edytowany przez: Ireneusz Żukowski 26-07-2018

Wpis był edytowany przez: Ireneusz Żukowski 26-07-2018