Zamówienia publiczne

160/2018

9 maja 2018

Remont dachów nad strefami B2, B2A, G4 w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

Termin składania ofert dn.25.05.2018 r. godz.12:30

UNIEWAŻNIENIE postępowania - 30.05.2018 r.

INFORMACJA z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - 18.05.2018 r

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami,

Dokumentacja techniczna: STWiOR, Przedmiar, Decyzja WMKZ, Pozwolenie na budowę,

Rysunki: 1, 2, 3, 4, opis,

Wpis dodany przez: Anna Kołosowska 09-05-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 09-05-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 18-05-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 18-05-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 28-05-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 30-05-2018