Zamówienia publiczne

77/2018

26 marca 2018

REMONT ELEWACJI TARASU WIDOKOWEGO NA XXX PIĘTRZE PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE

Termin składania ofert: 12.04.2018 r. godz.12:30

Otwarcie ofert: 12.04.2018 r. godz.13:00

Informacja z otwarcia ofert

UWAGA: ZMIANA treści SIWZ

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja techniczna:

STWiOR

Przedmiar

Projekt budowlany:

Opis

Rys 3, rys 4, rys 5, rys 6, rys 7, rys 8, rys 9, rys I 1P, rys I 2P, rys I 3P, rys I 4P, rys I 5P,

rys I 6P, rys I 7P, rys I 8P, rys I 9P, rys I 10P, rys I 11P,  rys I 12P, rys I 13P, rys I 14P,

rys I 15P,  rys I 16P, rys I 17P,  rys I 18P, rys I 19P

decyzja daministracyjna 1

decyzja administracyjna 2

EDYTOWALNY FORMULARZ OFERTY

Odpowiedź na pytanie wykonawcy

odpowiedź na wniosek wykonawcy

Rozstrzygnięcie postępowania

 

 

Wpis dodany przez: Anna Rybak 26-03-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 26-03-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 26-03-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 26-03-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 26-03-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 26-03-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 26-03-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 26-03-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 26-03-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 26-03-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 26-03-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 26-03-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 26-03-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 27-03-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 04-04-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 09-04-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 16-04-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 18-05-2018