Zamówienia publiczne

91/2018

8 marca 2018

REMONT WODOCIĄGU DN 250MM ORAZ DEMONTAŻ RUROCIĄGÓW FONTANNOWYCH Z IZOLACJĄ ZAWIERAJĄCĄ AZBEST WRAZ Z JEJ UTYLIZACJĄ

Termin składania ofert: 26.03.2018 r. godz.12:30

Termin otwarcia ofert: 26.03.2018 r. godz.13:00

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja techniczna:

przedmiary - demontaż rurociągów fontannowych

przedmiary usuwanie azbestu - fontanny

przedmiary wodociąg w kanale str południowa

przedmiary wodociąg w kanale str północna

demontaż rurociągów fontannowych - rysunki:

rys 1 kanał - przekrój

rys 2 kanał - przekroje

rys 3 kanał - rzut

wymiana wodociągu - rysunki:

rys podpory

schemat montażowy str południowa

schemat montażowy str północna

Karta materiałowa - zał nr 3 do umowy

oświadczenie podwykonawcy - zał nr 4 do umowy

oświadczenie wykonawcy - zał nr 5 do umowy

wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIŁ POSTĘPOWANIE NA PODSTAWIE ART.93 UST.1 PKT 4 USTAWY PZP (w postępowaniu złożono jedną ofertę, której cena znacznie przewyższa kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia)

 

Wpis dodany przez: Anna Rybak 08-03-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 08-03-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 09-03-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 21-03-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 27-03-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 28-03-2018