Zamówienia publiczne

56/2018

1 lutego 2018

MODERNIZACJA BUDYNKU PAŁACU KULTURY I NAUKI - DOSTOSOWANIE STREFY "B" DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PPOŻ. (ROBOTY BUDOWLANE - ETAP I)

Termin składania ofert: 19.02.2018 r. godz.12:30

Termin otwarcia ofert: 19.02.2018 r. godz.13:00

Ogłoszenie

SIWZ część 1

SIWZ część 2

Specyfikacje wykonania i odbioru robót:

SWiOR bud (1)

SWiOR elektr (2)

SWiOR sanit (3)

Decyzja pozwolenia na budowę

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Decyzja Stołecznego Konserwatora Zabytków

Projekty wykonawcze:

Projekt wykonawczy architektura

Projekt wykonawczy elektryka

Projekt wykonawczy sanitarny

FORMULARZE EDYTOWALNE:

edytowalny formularz oferty

edytowalne oświadczenie -podstawy wykluczenia

edytowalne oświadczenie - spełnianie warunków udziału

UWAGA: poprawiony załącznik nr 9- elementy scalone

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania

 

 

Wpis dodany przez: Anna Rybak 01-02-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 01-02-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 01-02-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 01-02-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 01-02-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 14-02-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 15-02-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 15-02-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 20-02-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 15-03-2018