Zamówienia publiczne

439/2017

18 grudnia 2017

OPRACOWANIE WARIANTOWEJ KONCEPCJI MODERNIZACJI SALI KONGRESOWEJ W BUDYNKU PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE WRAZ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM I KONCEPCJĄ AKUSTYCZNĄ

Termin składania ofert: 17.01.2018 r. godz.12:30

Termin otwarcia ofert: 17.01.2018 r. godz.13:00

Ogłoszenie

SIWZ

eytowalny formularz ofertowy

edytowalny załącznik 5a

edytowalny załącznik 5b

edytowalny załącznik 5c

Sprostowanie: na stronie 11 SIWZ, pkt.13.5. Tabela 2, kolumna 5- w treści "Liczba punktów przyznana za każde dodatkowe wykonanie (P)" pojawił się błąd: jest (P), powinno być (K)

ZMIANA TREŚCI SIWZ i odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA treści SIWZ i PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Odpowiedź na wniosek wykonawcy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA treści SIWZ i TERMINU składania ofert

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Wpis dodany przez: Anna Rybak 18-12-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 18-12-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 18-12-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 29-12-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 04-01-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 05-01-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 08-01-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 10-01-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 10-01-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 17-01-2018

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 25-01-2018