Zamówienia publiczne

425/2017

11 grudnia 2017

OPRACOWANIE PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO Z WYKONANIEM PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ŚRODKOWEGO OKNA W SALI RATUSZOWEJ PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE WRAZ ZE ZMIANĄ JEGO KONSTRUKCJI

Termin składania ofert: 18.12.2017 r. godz.11:00

Zaproszenie do złożenia oferty

INFORMACJA: złożono 2 oferty, których ceny znacznie przekroczyły kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. W związku z powyższym procedura została unieważniona.

Wpis dodany przez: Anna Rybak 11-12-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 21-12-2017