Zamówienia publiczne

389/2017

7 grudnia 2017

DOSTOSOWANIE WEJŚĆ GŁÓWNYCH STREF BOCZNYCH PKiN DO WYMOGÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - ETAP I

Termin składania ofert: 28.12.2017 r. godz.12:30

Termin otwarcia ofert:   28.12.2017 r. godz.13:00

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja wykonania i odbioru robót - zał. nr 7 do SIWZ

Projekt wykonawczy - zał. nr 9 do SIWZ  Architektura

Projekt wykonawczy Elektryka

Projekt wykonawczy Konstrukcja

edytowalny formularz oferty

Odpowiedź na wniosek wykonawcy

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania

 

 

 

Wpis dodany przez: Anna Rybak 07-12-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 07-12-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 22-12-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 29-12-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 29-12-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 29-12-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 25-01-2018