Zamówienia publiczne

186/2017

19 maja 2017

Remont schodów zewnętrznych i budowy nowej pochylni (od strony południowej) dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do Sali KONGRESOWEJ

Zbiorcze zestawienie ofert z ich otwarcia

Termin składania ofert: 07.06.2017 godz.10:30

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Specyfikacja techniczna

Projekt Budowlany - ARCHITEKTURA: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;

Projekt Budowlany - KONSTRUKCJA: Opis+str.tyt.; Wykaz-KOMPLET; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25.

Przedmiar Robót

Decyzje administracyjne: 1; 2;

 

Wybór oferty

 

Wpis dodany przez: Anna Kołosowska 19-05-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 19-05-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 19-05-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 19-05-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 02-06-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 08-06-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Kołosowska 08-06-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 27-06-2017