Zamówienia publiczne

139/2017

20 kwietnia 2017

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ Z WYBRANEGO ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA DOSTOSOWANIE CZĘŚCI WYSOKOŚCIOWEJ "A" PAŁACU KULTURY I NAUKI W WARSZAWIE DO WYMOGÓW PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Termin składania ofert: 16.05.2017 r. godz.10:30

Otwarcie ofert: 16.05.2017 r. godz.11:00

Ogłoszenie

SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Umowa

Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP

Aneks do ekspertyzy naukowo-technicznej

formularz oferty - wersja edytowalna

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wpis dodany przez: Ewelina Dudziak 20-04-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 17-05-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 22-05-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 30-06-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 30-06-2017