Zamówienia publiczne

151/2017

11 kwietnia 2017

Wykonanie remontu układu wentylacji i klimatyzacji dla Sali Pen Club w strefie „K” w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przy Pl. Defilad 1.

Termin składania ofert: 21.04.2017r. godz.14:00

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami

Projekt wykonawczy

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Przedmiar

Rozstrzygnięcie

 

Wpis dodany przez: Ewelina Dudziak 11-04-2017

Wpis był edytowany przez: Anna Rybak 27-04-2017