Konserwacja czterech układów pomiarowo-rozliczeniowych (z układem sumującym), służących do rozliczania ze sprzedawcą i dystrybutorem poboru energii elektrycznej

Termin składania ofert: 08.12.2016 r. godz. 15:00

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Rozstrzygnięcie postępowania