Public orders (in polish)

310/2017

September 7, 2017

OPRACOWANIE PROJEKTU REMONTU KONSTRUKCJI POSADOWIENIA ZBIORNIKA WODY LODOWEJ W CENTRUM CHŁODNICZYM WRAZ Z EKSPERTYZĄ STANU ISTNIEJĄCEGO W BUDYNKU PKiN W WARSZAWIE

Termin składania ofert: 14.09.2017 r. godz.12:00

Zaproszenie do złożenia oferty