Public orders (in polish)

312/2017

August 31, 2017

WYKONANIE BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W POMIESZCZENIACH W BUDYNKU PKiN

Termin składania ofert: 07.09.2017 r. godz.14:00

zaproszenie do złożenia oferty