Public orders (in polish)

277/2017

August 9, 2017

Opracowanie programu prac konserwatorskich oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontudachów nad strefami "A", "B", "W" budynku Pałący Kultury i Nauki w Warszawie