Public orders (in polish)

267/2017

July 25, 2017

ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI, RODZIN PRACOWNIKÓW SPÓŁKI ORAZ EMERYTÓW I RENCISTÓW SPÓŁKI

Termin składania ofert: 09.08.2017 r. godz.12:30

Otwarcie ofert: 09.08.2017 r. godz.13:00