News and events

OLAND 2017 - WIELKIE SPOTKANIE NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH I ICH BLISKICH

11 października 2017

W dniach 17-18 października odbędzie się Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i ich Bliskich w Pałacu Kultury i Nauki, zorganizowane w myśl konwencji z lat poprzednich. Tematem przewodnim będzie: „Polski model usprawniania i usamodzielniania ludzi z niepełnosprawnością wzroku oraz wyrównywanie ich życiowych szans”. Przygotowano wiele interesujących wystąpień, paneli dyskusyjnych i warsztatów.

http://szansadlaniewidomych.org/3/89/xv-edycja-reha-for-the-blind-in-poland

Tegoroczna Konferencja odbędzie się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Małżonki Prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy.

Według szacunków liczba niewidomych w Polsce wynosi od 100 do 150 tys. Liczba słabowidzących to ok. 1 mln osób. Tak szeroka grupa społeczeństwa wymaga zauważenia i skierowania do nich specjalnej oferty aktywizującej. Fundacja Szansa dla niewidomych od 25 lat dociera do znacznej, spośród wskazanej wyżej liczby osób z dysfunkcją wzroku, proponując szeroki wachlarz wsparcia.