BIP

STRUKTURA SPÓŁKI

   
Obszar bezpośredniego nadzoru Prezesa Zarządu

 

 

Pion Organizacji Pracy Spółki

Stanowisko Organizacyjno-Prezydialne

Dział Spraw Pracowniczych

Stanowisko ds. obsługi Zarządu Spółki

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej

Dział Zaopatrzenia

Archiwum Zakładowe

Pion Techniczny

Dział Realizacji Projektów

Dział Dyspozytorów

Dział Urządzeń Elektrycznych

Dział Urządzeń Dźwigowych

Dział Urządzeń Sanitarnych

Dział Utrzymania

 

Pion Finansowy

Dział Księgowości

Dział Sprawozdawczości i Analiz

Dział Prawny i Zamówień Publicznych
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Stanowisko ds. BHP
Stanowisko ds. ochrony PPOŻ
Obszar bezpośredniego nadzoru Członka Zarządu
Pion Handlowy

Dział Imprez i Marketingu

Dział Wynajmu

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Stanowisko Rzecznika Prasowego

Dział Informatyki i Łączności
Dział Ochrony i Zabezpieczeń
Pełnomocnik ds. Jakości