BIP

ORGANY SPÓŁKI

Władzami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd.

Kompetencje i skład władz Spółki określa Akt Założycielski.

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej:

Imię i Nazwisko

Funkcja 

Józef Banach

Przewodniczący

od 28.04.2017 r.

Tomasz Mencina

od 09.03.2015 r.

Włodzimierz Szymczak

od 07.12.2016 r.

Daniela Barska

Sekretarz

od 30.06.2014 r.

Marcin Pelc

od 30.06.2014 r.

W skład Zarządu wchodzą:

Nazwa Stanowisko Dane kontaktowe
Zarząd Prezes Zarządu

Rafał Krzemień

tel.: 22 656 76 79, fax: 22 656 68 87, email: zarzad@pkin.pl

  Członek Zarządu

Sebastian Wierzbicki

tel.: 22 656 77 90, fax: 22 656 68 87, email: zarzad@pkin.pl

  Członek Zarządu

Waldemar Budzyński

tel.: 22 656 78 10, fax: 22 656 62 50, email: zarzad@pkin.pl

Prokurenci Prokurent, Dyrektor Pionu Finansowego Główny Księgowy

Jacek Bohdanowicz

tel.: 22 656 77 70, fax: 22 656 61 80

 

Prokurent, Dyrektor Pionu Handlowego

Zuzanna Bobrowicz

tel.: 22 656 7768, fax: 22 656 63 53

Dyrektorzy Dyrektor Pionu Organizacji Pracy Spółki Małgorzata Pleskot

tel.: 22 656 7697, fax: 22 656 62 50

  Dyrektor Pionu Technicznego Piotr Łosiak

tel.: 22 656 7770, fax: 22 656 61 80