BIP

ORGANY SPÓŁKI

Nazwa Stanowisko Dane kontaktowe
Zarząd Prezes Zarządu

Rafał Krzemień

tel.: 22 656 76 79, fax: 22 656 68 87, email: zarzad@pkin.pl

  Członek Zarządu

Sebastian Wierzbicki

tel.: 22 656 77 90, fax: 22 656 68 87, email: zarzad@pkin.pl

  Członek Zarządu

Waldemar Budzyński

tel.: 22 656 78 10, fax: 22 656 62 50, email: zarzad@pkin.pl

Prokurenci Prokurent, Dyrektor Pionu Finansowego Główny Księgowy

Jacek Bohdanowicz

tel.: 22 656 77 70, fax: 22 656 61 80

 

Prokurent, Dyrektor Pionu Handlowego

Zuzanna Bobrowicz

tel.: 22 656 7768, fax: 22 656 63 53

Dyrektorzy Dyrektor Pionu Organizacji Pracy Spółki Małgorzata Pleskot

tel.: 22 656 7697, fax: 22 656 62 50

  Dyrektor Pionu Technicznego Piotr Łosiak

tel.: 22 656 7770, fax: 22 656 61 80