BIP

ORGANY SPÓŁKI

Władzami Spółki są:

  • Zgromadzenie Wspólników,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd.

Kompetencje władz Spółki określa Akt Założycielski.

 

Skład Rady Nadzorczej

Tomasz Mencina

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Daniela Barska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Robert Pietrusiński

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Pelc

                     Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Szymczak

Członek Rady Nadzorczej

Skład Zarządu Spółki

Rafał Krzemień

Prezes Zarządu

Sebastian Wierzbicki

Członek Zarządu