Praca

Radca prawny ds. zamówień publicznych

09-09-2020

Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko:

Radca prawny ds. zamówień publicznych

 

Miejsce pracy:  PKiN, Warszawa, Plac Defilad 1

Zakres obowiązków:

 • zastępstwo procesowe, reprezentowanie Spółki przed sądami: kontynuowanie dotychczasowych oraz prowadzenie nowych spraw sądowych.
 • świadczenie pomocy prawnej wewnątrz Spółki: konsultacje, opiniowanie wewnętrznych pism, wydawanie opinii, akceptacja pod względem formalno-prawnym umów oraz innych dokumentów legislacyjnych Spółki np. uchwały, zarządzenia,
 • obsługa działek ewidencyjnych, należących do Spółki, tj. koordynacja działań zmierzających do uregulowania sposobu wykorzystania terenu przez Spółkę, nadzór nad inwestycjami osób trzecich i ich wpływ na teren zarządzany przez Spółkę oraz ewentualne dalsze przekształcenia własnościowe oraz związane z tym sprawy,
 • koordynacja i nadzór nad realizacją zamówień publicznych, tj. działań dotyczących przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, obsługa komisji przetargowych prowadzących postępowania o udzielenie zamówień publicznych, przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia z zakresu zamówień publicznych, nadzorowanie i współpraca z komórkami organizacyjnymi dotycząca udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty poniżej progu ustawowego,
 • pozostała obsługa prawna Spółki: realizacja wszystkich innych zadań niewskazanych powyżej, a zleconych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę a także inne, szczególne zadania zlecone przez Zarząd Spółki mieszczące się w ramach kompleksowej obsługi prawnej Spółki.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • czynny wpis na listę radców prawnych,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • pracę w dynamicznym, ciekawym zespole,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • bogaty pakiet socjalny.

Oferty (CV) należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, drogą elektroniczną na adres: kadry@pkin.pl 

Informacje na temat oferty można uzyskać pod nr telefonu  22 656 61 98,  22 656 61 96

Do CV należy dołączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Pałacu Kultury i  Nauki sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1 w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania,  przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podpis …………………

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.