Praca

Specjalista ds. zamówień publicznych

09-09-2020

Miejsce pracy:  PKiN, Warszawa, Plac Defilad 1

Zakres obowiązków:

  • kontynuowanie dotychczasowych oraz prowadzenie nowych spraw z zakresu prawa zamówień publicznych,
  • koordynacja i nadzór nad realizacją zamówień publicznych, tj. działań dotyczących przygotowaniai prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, obsługa komisji przetargowych prowadzących postępowania o udzielenie zamówień publicznych, przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia z zakresu zamówień publicznych, nadzorowanie i współpraca z komórkami organizacyjnymi dotycząca udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty poniżej progu ustawowego,
  • realizacja wszystkich innych zadań niewskazanych powyżej, a zleconych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę a także inne, szczególne zadania zlecone przez Zarząd Spółki.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze,
  • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • niezbędne narzędzia pracy,
  • pracę w dynamicznym, ciekawym zespole,
  • prywatną opiekę medyczną,
  • bogaty pakiet socjalny.

Oferty (CV) należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, drogą elektroniczną na adres: kadry@pkin.pl 

Informacje na temat oferty można uzyskać pod nr telefonu  22 656 61 98 lub 22 656 61 96

Do CV należy dołączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Pałacu Kultury i  Nauki sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1 w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania,  przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podpis …………………

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.