Praca

RADCA PRAWNY w ZPKiN sp. z o. o.

14-03-2019

Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko:

RADCA PRAWNY

Miejsce pracy: Warszawa, Plac Defilad 1

Zakres obowiązków:

1. Zastępstwo procesowe, reprezentowanie Spółki przed sądami: kontynuowanie dotychczasowych oraz prowadzenie nowych spraw sądowych,

2. Świadczenie pomocy prawnej wewnątrz Spółki: konsultacje, opiniowanie wewnętrznych pism, wydawanie opinii, akceptacja pod względem formalno-prawnym umów oraz innych dokumentów legislacyjnych Spółki np. uchwały, zarządzenia,

3. Obsługa działek ewidencyjnych, należących do Spółki: tj. koordynacja działań zmierzających do uregulowania sposobu wykorzystania terenu przez Spółkę, nadzór nad inwestycjami osób trzecich i ich wpływu na teren zarządzany przez Spółkę oraz ewentualne dalsze przekształcenia własnościowe oraz związane z tym sprawy,

4. Koordynacja i nadzór nad realizacją zamówień publicznych: w zakresie koordynacji i nadzoru nad realizacją zamówień publicznych, tj. działań dotyczących przygotowania i prowadzenia odnośnie postępowania o udzielenie zamówień publicznych, obsługa komisji przetargowych prowadzących postępowanie o udzielenie zamówień publicznych, przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia zamówień publicznych oraz nadzorowania i współpracy z komórkami organizacyjnymi w zakresie zamówień, których wartość nie przekracza kwoty poniżej progu ustawowego,

5. Pozostała obsługa prawna Spółki: realizacja wszystkich innych zadań nie wskazanych powyżej, a zleconych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę a także inne, szczególne zadania zlecone przez Zarząd Spółki mieszczące się w ramach kompleksowej obsługi prawnej Spółki.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe prawnicze,

Czynny wpis na listę radców prawnych,

Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

Formę zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy (5 dni w tygodniu),

Niezbędne narzędzia pracy,

Pracę w dynamicznym, ciekawym zespole,

Prywatną opiekę medyczną,

Karty MultiSport.

Oferty (CV z listem motywacyjnym) należy składać w terminie do 27 marca 2019r. drogą elektroniczną na adres: kadry@pkin.pl

Informacje na temat oferty można uzyskać pod nr telefonu 22 656 62 70 lub 22 656 61 98

Do CV należy dołączyć klauzulę:

Niniejszym, mając na uwadze przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018r.. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, Plac Defilad 1, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę  w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podpis ………………………………………………

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.