Aktualności i wydarzenia

PLAC CENTRALNY: WYSTAWA KONKURSOWA

6 listopada 2017

Od 6 do 16 listopada zapraszamy do PKiN ( 4 piętro, sala Kruczkowskiego) na wystawę PLAC CENTRALNY: WYSTAWA KONKURSOWA prezentująca wyniki międzynarodowego konkursu na zagospodarowanie centralnej części placu Defilad.

W lipcu tego roku Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej placu Centralnego – fragmentu placu Defilad pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki, przyszłymi budynkami Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatru TR Warszawa, planowaną zabudową na południe od osi ul. Złotej oraz ulicą Marszałkowską. Nazwa „plac Centralny” została wprowadzona na potrzeby konkursu w celu odróżnienia dyskutowanego obszaru od placu Defilad, który zajmuje znacznie większy teren.

Jak zaznaczają organizatorzy, „ze względu na historyczną rolę i znaczenie Placu w świadomości społecznej, oraz jego centralne położenie w mieście, przyszła forma Placu wymaga pogłębionych studiów i społecznego udziału w projektowaniu. Będzie temu służył niniejszy konkurs architektoniczny. Połączy on szukanie wizji wysokiej jakości przestrzeni publicznej – prace konkursowe – z konsultacjami społecznymi nagrodzonych projektów, co w efekcie negocjacji z nagrodzonymi zespołami doprowadzi do wyłonienia wykonawcy projektu placu.”

Decyzja jury konkursowego, które wskaże pięć najlepszych koncepcji, zostanie ogłoszona 6 listopada w trakcie trwania festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE poświęconego historii, teraźniejszości i przyszłości placu Defilad. Od tego dnia wszystkie prace konkursowe będzie można obejrzeć na wystawie w Pałacu Kultury i Nauki, w Sali Kruczkowskiego. W ramach programu konsultacji społecznych, warszawiacy będą też mieli okazję nawiązać dialog z organizatorami konkursu oraz wyrazić swoje opinie na temat nagrodzonych propozycji. Konsultacje w formie publicznej dyskusji zamkną drugi etap postępowania. W trzecim etapie odbędą się negocjacje z ich autorami, z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych, zakończone wskazaniem zwycięskiej pracy.

Wystawa dostepne jest codziennie w godzinach 10.00 - 21.00